Освіта

Форми реалізації навчального процесу в НН ЦПК

Останнє оновлення: Середа, 15 березня 2017, 11:58

Ефективність роботи ЦПК безпосередньо залежить від його ефективної співпраці з випускними та іншими кафедрами університету, провідними фахівцями виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», що задіяні у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації усіх галузевих спрямувань.

Одним з нововведень в діяльності НН ЦПК за останні роки є використання у курсах підвищення кваліфікації дистанційно-очної форми навчання. Департаментом кадрової та соціальної політики (ЦКадр) ПАТ УЗ у 2013 р. було поставлено задачу підготовки та впровадження у систему підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців залізничної галузі елементів дистанційної форми навчання. Для вирішення цих задач співробітниками Центру було виконано ряд робіт.

По-перше, було розроблено ряд Положень ІППК, що регламентують організацію та технічну реалізацію проведення на ЦПК курсів підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання (отримали назву дистанційно-очних курсів). По-друге, визначено концепцію, програму та методику проведення у ЦПК курсів підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання, розроблено і затверджено у відповідних Департаментах ПАТ УЗ професійні програми підвищення кваліфікації для дистанційно-очної форми навчання.

У якості оболонки курсів підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання використано веб-середовище Moodle, яке розміщується на сервері Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ УЗ.

modlФрагмент головної сторінки дистанційного навчального курсу у веб-середовищі Moodle

 

На теперішній час заняття у ЦПК для слухачів ПАТ УЗ та його виробничих підрозділів проводяться за трьома формами навчання:

 1. Очні двотижневі 72-годинні курси на базі ЦПК університету з відривом від виробництва (щорічно здійснюється навчання керівників та спеціалістів ПАТ УЗ різних фахових спрямувань за 15-17 тематичними курсами).
 2. Дистанційно-очні курси (72-години): два тижні без відриву від виробництва (36 години), тиждень на базі університету з відривом від виробництва (36 годин) (на теперішній час розроблено та розміщено на навчальному порталі ПАТ УЗ 12 тематичних курсів різних фахових спрямувань).
 3. Цільові курси за індивідуальними навчально-тематичними планами як на базі Виконавця, так і на базі Замовника.

Для перевірки якості навчання й освоєння слухачами навчально-тематичного плану курсів у комп’ютерному класі ЦПК проводиться тестування слухачів на ПЕОМ.

Також Центр здійснює організацію та проведення навчання співробітників університету:

 • - у школі молодого викладача;
 • - на курсах з охорони праці у керівників та співробітників університету.

Сучасний навчальний процес на ЦПК здійснюється за професійними програмами та навчально-тематичними планами, що охоплюють у відповідності із фахом працівників наступні змістові модулі:

 • • економіко-правові та організаційні підходи щодо реформування залізничного транспорту України;
 • • сучасний галузевий менеджмент;
 • • законодавча база роботи залізниці;
 • • актуальні питання охорони праці та захисту довкілля;
 • • безпека руху на залізничному транспорті;
 • • впровадження на залізниці нової техніки, енерго-, матеріало- та ресурсозберіга-ючих технологій;
 • • удосконалення організації перевезень і управління на залізничному транспорті України;
 • • підвищення якості поточного утримання та ремонту залізничної інфраструктури;
 • • впровадження сучасних інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій у роботу підприємств залізничної галузі.