Кафедри економічного факультету

Кірдіна Олена Григорівна

Останнє оновлення: Середа, 30 травня 2018, 21:04
Кірдіна Олена Григорівна

Кірдіна Олена Григорівна
доктор економічних наук, професор


e-mail: lenakirdina@kart.edu.ua

Рік народження: 1970

Освіта: у 1991 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». Доктор економічних наук з 2011 р. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Номер диплома ДД № 000351.

Напрямок наукової діяльності: методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України, бухгалтерський облік, фінансовий облік.

Має 67 публікацій, з них 57 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі 43 у фахових виданнях, 2 монографії та 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Вибрані публікації:

  1. Кірдіна О.Г. Організація виробничих систем в умовах формування інноваційної моделі економіки України // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. - практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 37. – С. 48-51.
  2. Кірдіна О.Г. Нові технології забезпечення професіоналізму менеджерів в умовах інноваційної економіки // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. – практ. статей. - Харків: УкрДАЗТ, 2012. - Вип. 38 (Спецвипуск). – С. 267-270.
  3. Кірдіна О.Г. Регіональний ринок транспортних послуг: проблеми функціонування та завдання регулювання // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. – практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 39. – С. 43-48.
  4. Кірдіна О.Г. Ефективне промислове виробництво як основа розвитку економіки України // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. – практ. статей. - Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 40.– С. 40-42.
  5. Кирдина Е.Г. Комплексный подход к управлению человеческими ресурсами предприятий // Економічний простір: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012. - № 67. - С. 254-263.
  6. Кирдина Е.Г. Устойчивое развитие промышленности Украины // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. пр. – Одеса: Одеський національний морський університет, 2012. – Вип. 4(41). - С. 209-219.
  7. Кірдіна О.Г. Аспекти розвитку глобальних логістичних систем // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. – Економічні науки. – № 6. - Т. 1. - Хмельницький: ХНУ, 2012. – С. 180-184.
  8. Кірдіна О.Г. Оновлення рухомого складу залізничного транспорту: вектор на вітчизняного виробника // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. – практ. статей. - Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 41. – С. 106-109.
  9. Кірдіна О.Г. Завдання системи управління людським капіталом підприємства // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. – практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 42. – С. 375-378.
  10. Кірдіна О.Г. Управління оборотними активами підприємств // Вісник економіки транспорту та промисловості: зб. наук. – практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 43.– С. 133-137.

Профіль в ORCIDhttp://orcid.org/0000-0003-0600-7329