Підопригора Ірина Віталіївна

Останнє оновлення: Середа, 29 травня 2019, 21:40

IMG 20180606 081954 copy copy

Підопригора Ірина Віталіївна

 кандидат економічних наук, доцент 


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта:   У 2001 році закінчила з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст». Кандидат економічних наук з 2011 року. Захистила дисертацію на тему «Формування системи контролінгу на підприємствах залізничного транспорту».

Напрямок наукової діяльності:  впровадження контролінгу в управління підприємствами; удосконалення організації бухгалтерського обліку підприємства; управління ризиками підприємницької діяльності підприємства.

Автор близько 35 наукових праць, у тому числі  навчальні посібники:

1. Підопригора І.В. Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу [Текст] / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко, О.Г. Кірдіна, В.Ф. Мінка // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДАЗТ, 2014. – 505 с. (Облік матеріальних активів – с. 149 – 217).

 2. Підопригора І.В. Бухгалтерський облік [Текст] / Н.В. Чебанова, О.П. Чебанова // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДУЗТ, 2018. – 294 с. (98 стор.)

 В рамках навчально-методичної роботи підготовлено до друку та видано 16 науково-методичних та навчально-методичних розробок.

Профіль GoogleScholar

Профіль  ORCID 

Наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Підопригора І.В. Особливості інноваційної діяльності в межах кластеру / І..В. Підопригора // Науковий журнал Науковий огляд №8(18). -  Київ, 2015 р. ISSN: 2311-4509 (print), ISSN: 2311-4517 (online)

2. Підопригора І.В. Формування конкурентної стратегії підприємств залізничного транспорту України / І.В.Підопригора // Вісник економіки транспорту і промисловості №51, 2015 р. – Харків, УкрДУЗТ. ISSN: 2075-4892

3. Підопригора І.В. Формування системи стратегічного контролінгу / І.В. Підопригора, В.Ф. Мінка // Вісник економіки транспорту і промисловості №53, 2016 р. – Харків, УкрДУЗТ. ISSN: 2075-4892

4. Підопригора І.В.  Система менеджменту якості для підприємств залізничного транспорту / І.В. Підопригора, В.Ф. Мінка // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр.- Херсон. Сер., Економічні науки. – 2016. – Вип. 20 (2). – С. 76–80.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікацій з наукової або професійної тематики:

1 Підопригора І.В. Формування системи стратегічного контролінгу /  І.В. Підопригора // Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (2–4 червня 2016 р. м. Харків) // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – Вип. 54. – С. 3-195.

2 Підопригора І.В. Організація бухгалтерського обліку : актуальні питання та сучасні тенденції / І.В. Підопригора // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : ІІI Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2017 р.) : тези доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 204 с. С. 26-27.

3 Підопригора І.В. Інформаційні технології при вивченні української мови в технічних вишах / І.В. Підопригора, В.Ф. Мінка // Підготовка фахівців нової генерації – завдання вищої освіти: Науково-методична конференція кафедр УкрДУЗТ (м. Харків, 29-30.11.2017 р.) : тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. - 183 с. С. 82-83

4 Підопригора І.В. Вплив інтеграційних процесів в міжнародній транспортній інфраструктурі на розвиток зовнішньоекономічного потенціалу України / І.В. Підопригора, В.Ф. Мінка // Міжнародна науково – технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» (м. Харків, 14 – 16 травня 2018 р. ) : тези доповіді. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 246 с.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Бухгалтерський облік, Оцінка і аналіз ризиків у бухгалтерському обліку, Управлінський облік.