Правила прийому

Останнє оновлення: Середа, 17 жовтня 2018, 06:36

Відомості про надання освітньої діяльності (ліцензії)

Положення про приймальну комісію Українського державного університету залізничного транспорту

Правила прийому на навчання до українського державного університету залізничного транспорту в 2018 році

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури та докторантури Українського державного університету залізничного транспорту в 2018 році

Додаток 8. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Сертифікат про акредитацію

Сертифікат про акредитацію ВНЗ Переглянути

Спеціалісти

Вагони та вагонне господарство Переглянути
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) Переглянути
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)(перепідготовка) Переглянути
Електричний транспорт Переглянути
Електричний транспорт (перепідготовка) Переглянути
Облік і аудит Переглянути
Облік і аудит (перепідготовка) Переглянути
Теплоенергетика (перепідготовка) Переглянути
Електричні системи і комплекси транспортних засобів Переглянути
Електричні системи і комплекси транспортних засобів (перепідготовка) Переглянути
Маркетинг Переглянути
Маркетинг (перепідготовка) Переглянути
Якість, стандартизація та сертифікація Переглянути
Якість, стандартизація та сертифікація (перепідготовка) Переглянути

Магістри

Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) Переглянути
Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Переглянути
Вагони та вагонне господарство Переглянути
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) Переглянути
Електричний транспорт Переглянути
Локомотиви та локомотивне господарство Переглянути
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) Переглянути
Облік і аудит Переглянути
Теплоенергетика Переглянути
Якість, стандартизація та сертифікація Переглянути
Маркетинг Переглянути