ПРОБНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ, ТЕХНІКУМІВ

Останнє оновлення: Понеділок, 13 квітня 2020, 13:24

Спеціальність
Програма підготовки
Факультет "Економічний"
051 - «Економіка»
076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
https://forms.gle/JVcbiY9yDo3w4rB4A
071 - «Облік і оподаткування» https://forms.gle/yAhTfhJBfNVBkXBY9
072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» https://forms.gle/3BX7Ad7veRphgdD59
073 - «Менеджмент» https://forms.gle/u4svC9PYHT6dCK6P7
075 - «Маркетинг» https://forms.gle/ei73GPsnEUmhoRLRA
281 - «Публічне управління і адміністрування» https://forms.gle/SLfqHYPvz4hLBABe7
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій"
123 - «Комп’ютерна інженерія»,
126 - «Інформаційні системи та технології»
https://forms.gle/t4PUN4eLCqjqSxzz9
151 – «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»
273 - «Залізничний транспорт(Організація контролю систем керування рухом поїздів)»
https://forms.gle/MR9YDQx9jEA5JAB59
172 - «Телекомунікації та радіотехніка» https://forms.gle/7s3MZp3GjqULHA4J9
Факультет "Управління процесами перевезень"
275 - «Транспортні технології (залізничний транспорт)» (Організація перевезень і управління на транспорті) https://forms.gle/bFvi81eg7eL9expu9
Факультет "Механіко-енергетичний"
141 - «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» https://forms.gle/aN2BCyBMtvrzuwrC6
144 - «Теплоенергетика» (Теплоенергетика,Енергетичний менеджмент)
273 «Залізничний транспорт (Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті)»
https://forms.gle/rKVzZo6fV8C82G2b8
152 - «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» https://forms.gle/vAd6WhrGCB8Uk11B8
273 - «Залізничний транспорт (Вагони та вагонне господарство)» https://forms.gle/wip7FUkYnxcrnxRN7
273 - «Залізничний транспорт (Локомотиви та локомотивне господарство, Електровози та електропоїзди)» https://forms.gle/49oaidhMEj81JCQH7
Факультет "Будівельний"
131 - «Прикладна механіка»,
133- «Галузеве машинобудування»
https://forms.gle/aZra3MAa2Bx52YzAA
192 - «Будівництво та цивільна інженерія» https://forms.gle/qV4RdveAug8eyUeD6
193 - «Геодезія та землеустрій» https://forms.gle/ndBMK13JJUq39xFD7
273 - «Залізничний транспорт
(Залізничні споруди та колійне господарство, Управління колійним комплексом залізниць,
міського та промислового транспорту)»
https://forms.gle/By7gc488KoZKkamw8