Терміни подачі заяв та умови вступу до аспірантури і докторантури

Останнє оновлення: Вівторок, 07 липня 2020, 11:55

Прийом до аспірантури УкрДУЗТ у 2020 році

Прийом заяв та документів 01.08.2020 р. - 24.08.2020 р.
Проведення вступних випробувань 26.08.2020 р. - 28.08.2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету. до 04.09.2020 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету до 11.09.2020 р.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб протягом року
Термін навчання (всі форми навчання) 4 роки
Вартість навчання (для громадян України)*
очна форма навчання 23 210,00 грн
заочна форма навчання 19 065,00 грн
Вартість навчання (для іноземних громадян)*
очна форма навчання 55 335,00 грн
заочна форма навчання 38 322,00 грн

*Вартість вказана за 2020-2021 навчальний рік

Повний комплект документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто у приймальну комісію Університету.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • вдокумента державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Мова навчання в університеті - українська.

Ліцензовані обсяги згідно рішень Ліцензійних комісій Міністерства освіти і науки від 23.06.2016р. та 18.04.2017р.

Спеціальність аспірантури Ліцензований обсяг (особи)
051 - Економіка 10
126 - Інформаційні системи та технології 6
133 - Галузеве машинобудування 4
152 - Метрологія та інформаційно - вимірювальна техніка 3
172 - Телекомунікації та радіотехніка 6
192 - Будівництво та цивільна інженерія 10
273 - Залізничний транспорт 21
275 - Транспортні технології (залізничний транспорт) 40

Прийом до докторантури УкрДУЗТ у 2020 році

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь кандидата наук, доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Подача на відповідну кафедру розгорнутої пропозиції, в якій вказується план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту до 01.05.2020 р.
Заслуховування наукової доповіді на відповідній кафедрі до 01.06.2020 р.
Прийом заяв та документів 01.08.2020 р. - 24.08.2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету. до 04.09.2020 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету до 11.09.2020 р.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб протягом року
Форма навчання очна
Термін навчання 2 роки
Вартість навчання 21 408,00 грн

*Вартість вказана за 2020-2021 навчальний рік

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. - особовий листок обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.
 • копію трудової книжки;