Публічне управління і адміністрування

Останнє оновлення: Середа, 06 липня 2016, 06:28
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Публічне управління і адміністрування
Назва програми Публічне управління і адміністрування
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання
денна форма навчання
Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Час навчання
заочна форма навчання
Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань щодо широкого розуміння специфіки сучасного політичного та державного управління, міжнародних політичних процесів, європейської та української інституційної та соціокультурної специфіки, що дозволяє їм застосовувати отримані знання для вирішення завдань на основі аналізу сутності проблеми і вибору методів вирішення.

Студенти набувають теоретичних знань з державного управління, місцевого самоврядування, політичної та громадської діяльності. Програма передбачає викладання окремих дисциплін англійською мовою.

Адресати освітньої програми

Програма адресована абітурієнтам, зацікавленим в отриманні знань у галузі публічного управління і адміністрування у різних галузях економіки. Програма буде цікавою для тих, хто планує реалізувати свої здібності в сфері публічного управління, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів "Good Governance" - хорошого "належного" управління. В ході навчання слухачі будуть брати участь в науково-практичних заходах за участю представників міжнародних світових та європейських організацій, а також посольств.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;
 • володіння основами методології, технологіями таоволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально- цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
 • організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці на залізничному транспорті;
 • роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • сутності і змісту методів стратегічного управління та навички їх застосування в публічній сфері;
 • виявлення та дослідження проблем політики європейської інтеграції України;
 • методів реагування на загрози національній безпеці, розуміння основ стратегічного управління у сфері національної безпеки;
 • реалізації кадрової політики і реформування публічної служби;
 • розвитку керівних і лідерських здібностей публічних службовців;
 • навичок запобігання та протидії корупції та утвердження етичної поведінки на публічній службі;
 • здатності до ефективної комунікації з громадськістю;
 • розробки дієвої стратегії програми публічних органів влади в сфері публічного управління.
Можливості працевлаштування

Випукники кафедри мають високий рівень теоретичної підготоки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності управлінців на адміністративних посадах в громадських та благодійних організаціях, профспілках, політичних партіях; органах державної влади або місцевого самоврядування, аналітичних центрах, науково-дослідних та освітніх установах, консалтингових структурах, засобах масової інформації; в європейських структурах, в міжнародних національних організаціях, в бізнес-структурах, в Міністерстві закордонних справ.

Додаткова інформація

В навчальному процесі кафедри широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Лабораторію кафедри обладноно сучасними комп’ютерами, що дозволяє проводити практичні заняття з використанням новітніх версій прикладних програм Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point, Stadia, Net Cracker, Lina, Project Expert. У лабораторіях студенти користуються локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet. До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, а також провідні вчені вищих навчальних закладів Харкова та України.

Випускаюча кафедра: «Менеджмент і адміністрування»

+38 (057) 730-10-46, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 3, поверх 4, кабінет 406.