Організація правової та експедиторської діяльності

Останнє оновлення: Середа, 07 червня 2017, 11:06
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Транспортні технології (залізничний транспорт)
Назва програми Організація правової та експедиторської діяльності
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання -
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та базових навичок в області транспортного права (національного та міжнародного), транспортно-експедиторських, стивідорних, тальманських, сюрвеєрських і складських операцій на різних видах транспорту.

Оволодіти управлінськими, соціально-економічними, організаційно-технічними та технологічними навичками в області взаємодії перевізників, експедиторів та клієнтів (Міністерств, відомств, об'єднань та комерційних структур різних форм власності незалежно від видів їх діяльності) і їх практичним застосуванням. Освоїти принципи правового забезпечення обслуговування пасажирів і вантажовласників на транспорті, промисловості, бізнес-структурах тощо відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Особливу увагу приділено пошуку альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування в умовах можливих обмежень та антикризового управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері управління правовою і експедиторською діяльністю при організації перевезень у внутрішньому та міжнародному сполученнях різними видами транспорту.

Програма буде актуальною та корисною для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з організаційною та управлінською діяльністю в галузі транспортних технологій. Майбутні фахівці оволодіють умінням формулювати актуальні завдання комерційного обслуговування, планувати свої дії із застосуванням можливостей права і бізнесу, виділяти пріоритети з урахуванням технічних, технологічних і правових аспектів впровадження прогресивних елементів транспортно-експедиторського сервісу. Засвоєні знання дозволять ефективно управляти персоналом, вирішувати технічні, правові та управлінські завдання з урахуванням особливостей внутрішніх та міжнародних перевезень.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вивчаються основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність транспорту у внутрішньому і міжнародному сполученні;
 • вивчаються методи і засоби комплексного аналізу ринку транспортно-експедиторських послуг, стивідорних, тальманських, сюрвеєрських і складських операцій тощо;
 • вивчаються функції менеджменту в організації перевезень, а також інформаційне забезпечення учасників перевезень;
 • вивчається організація та методи вибору раціонального технологічного процесу доставки вантажу різними видами транспорту;
 • вивчається документальне оформлення доставки вантажів, технологія їх охорони та супроводження;
 • формуються знання правил перевезення різними видами транспорту, особливості їх використання у внутрішньому та міжнародному сполученнях;
 • формуються навички планування стратегії перевізника, розробки кейс-рішення щодо подолання перешкод в перевезенні вантажів, особливостей перевезень в умовах санкцій та розробки альтернативних варіантів перевезення;
 • формуються знання особливостей актово-претензійної роботи в сфері перевезень, в тому числі досудове та судове супроводження позовів.
Можливості працевлаштування

Робота в області транспортного права та експедирування і в інших сферах матеріального виробництва.

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація правової та експедиторської діяльності» можуть працювати у сфері:

 • нормативно-правових відносин, що пов’язані з діяльністю транспорту (актово-претензійні, договірні, комерційні відділи тощо), а також консалтингових послуг;
 • транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (управління актово-претензійної роботи, під’їзних колій, договірної роботи, відділи маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • транспортно-експедиторського та нормативного правового обслуговування комерційних структур.
Додаткова інформація

Тільки в Україні діють понад 300 великих та більше 1500 середніх експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів. Фахівці в області транспортного права та транспортно-експедиторського обслуговування входять до числа найбільш високооплачуваних спеціалістів України, країн Європи, Азії та Північної Америки.