Екологічний нагляд та цивільна безпека

Останнє оновлення: П'ятниця, 09 червня 2017, 08:33
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Цивільна безпека
Назва програми Екологічний нагляд та цивільна безпека
Рівні освіти Бакалавріат (I)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Час навчання заочна форма навчання -
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі цивільної безпеки. Студенти вчаться здійснювати контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці та екологічної безпеки; контролювати розроблення та виготовлення екологічно небезпечної продукції, речовині матеріалів; керувати усуненням джерел та умов, що сприяють виникненню та поширенню техногенної та екологічної небезпеки; організовувати проведення контролю за додержанням стандартів безпеки праці у процесі виробництва, чинних нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану; контролювати стан умов та безпеки праці на робочих місцях; контролювати прийняття в експлуатацію важливих в екологічному та техногенному відношенні об`єктів, а також відведення територій під будівництво таких об`єктів, проведення випробувань нових зразків захисту екології та іншої продукції, від якої залежить безпека людини. Окрему увагу приділено організації екологічного нагляду та управління діями щодо попередження виникнення нещасних випадків та надзвичайних ситуацій техногенного характеру в транспортній галузі та на виробництві.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі цивільної безпеки на транспорті та інших галузях економіки. Програма буде цікавою для тих, хто планує працювати на керівних посадах, здійснювати управління в відокремлених структурних підрозділах залізничного транспорту, будівельних, експлуатаційних та інших організаціях і займати посади інспекторів в органах державної екологічної інспекції та управління з охорони праці, посади інспекторів з контролю за технічним утриманням будинків, споруд, інженерного і санітарно-технічного обладнання, з протипожежної профілактики, інспекції енергонагляду. Один з головних аспектів програми – визначати потенційну можливість та умови виникнення аварій на виробництві на основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і їх груп (технологічних блоків) та з урахуванням небезпечних властивостей речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві; оцінювати показники технічних характеристик машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва для визначення засобів їх захисту та захисту працюючих.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • вивчаються основні принципи організації систему моніторингу з цивільної безпеки та здійснення екологічного нагляду в промисловості та на транспорті, визначати структуру і об'єкти контролю в системі виробничого технологічного моніторингу;
  • вивчаються основні принципи аналізу техногенної безпеки об`єктів та здійснення оцінки їх протиаварійного захисту, а також готовності підприємства (об`єкта) до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
  • вивчаються методи визначення відповідності об`ємно-планувальних рішень, у тому числі евакуаційних шляхів та виходів, вимогам безпеки;
  • формуються вміння визначати кількісні оцінки ідентифікованої потенційної небезпеки (екологічні показники; показники безпеки виробничого персоналу, населення регіону).
  • формуються вміння надати комплексну оцінку факторів навколишнього та виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;
  • формуються вміння аналізувати раціональність планування (відповідність площі робочого місця нормам технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання і оснащення), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам та правилам;
  • формуються навички розробки та оформлення за результатами експертизи проектів експертних висновків, протоколів узгодження для застосування заходів щодо усунення порушень; перевірки виконання розпоряджень, приписів, постанов наглядово-профілактичних органів;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробка рекомендації щодо профвідбору та профпридатності працюючих.
Можливості працевлаштування

Робота на підприємствах залізничної транспортної галузі (із урахуванням попиту на усіх шести залізницях України), Харківському метрополітені, на промислових підприємствах, в органах державної екологічної інспекції та управління з охорони праці, будівельних, експлуатаційних структурних підрозділах, в структурах Державної адміністрації залізничного транспорту.

Додаткова інформація

Сучасні стратегії України спрямовані на подальший розвиток національної системи освіти, її адаптацію до умов соціально орієнтованої економіки та інтеграцію в європейське і світове освітнє співтовариство, мета якого - створення єдиного європейського простору вищої освіти, в тому числі і в напрямку цивільної безпеки. Проте, наша країна не вважатиметься інтегрованою в європейське суспільство без докорінних змін у системі підготовки кваліфікованих кадрів, компетентних у питаннях екологічного нагляду, промислової безпеки та охорони праці.

Cлід відзначити, що в Україні з трьох транспортних вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів для залізничного транспорту, жоден на сьогоднішній день не готує бакалаврів освітнього напряму підготовки з цивільної безпеки.

Випускаюча кафедра: Охорона праці та навколишнього середовища

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 2, поверх 2, лабораторії хімії

+38 (057) 730-10-57(56), +38 (057) 730-10-80, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.