Державне замовлення, освітні програми, терміни навчання (набір 2020 року)

Останнє оновлення: Середа, 24 червня 2020, 09:59

Спеціальність
Освітня програма
Форма
здобуття освіти,
термін навчання
Фінансування
Умови вступу (Іспити)
Факультет "Управління процесами перевезень"
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Організація перевезень і управління на транспорті Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій"
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
273 Залізничний транспорт Організація контролю систем керування рухом поїздів Денна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
Факультет "Будівельний"
131 Прикладна механіка Організація паливо-мастильного господарства підприємств Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
133 Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
Промислове та цивільне будівництво Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
193 Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова
та література) +
Фахове випробування
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
075 Маркетинг Комерційна діяльність та логістика Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
Маркетинг Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво Денна
(1р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
 281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт ЗНО (Українська мова та література + Математика /Історія України) +
Фахове випробування
Факультет "Механіко-енергетичний"
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання  та ресурсозберігаючі технології Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова та літературата) +
Фахове випробування
Електричний транспорт Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт
144 Теплоенергетика Теплоенергетика Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова та література) +
Фахове випробування
Енергетичний менеджмент Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Контракт
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова та література) +
Фахове випробування
273 Залізничний транспорт Електровози та електропоїзди Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
ЗНО (Українська мова та література) +
Фахове випробування
Вагони та вагонне господарство Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
Локомотиви та локомотивне господарство Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
Високошвидкісний рухомий склад Денна
(2р 10м)
Заочна
(2р 10м)
Бюджет /
Контракт
Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті Заочна
(2р 10м)
Контракт