Терміни подачі заяв та умови вступу (скорочена форма навчання)

Останнє оновлення: Середа, 12 червня 2019, 10:18

Скорочена форма навчання загальна інформація

Така форма навчання для абітурієнтів, що мають диплом «молодшого спеціаліста» або «молодшого бакалавра» та бажають продовжити навчання за обраним профілем.

Оцінка рівня знань для вступу на скорочений термін навчання відбуваються відповідно до розкладу затвердженого ректором університету починаючи з лютого місяця. Абітурієнти мають змогу пройти випробування або на базі УкрДУЗТ (м. Харків), або на базі коледжу (технікуму) під час виїзних випробувань коли приймальна та екзаменаційна комісії виїздять по таким містам як Київ, Дніпропетровськ, Вінниця, Львів, Одеса, Чернівці, Бахмут, Слов'янськ, Полтава, Кривий Ріг та інші. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (057) 732-19-77.

Адреса для кореспонденції: 61050, Харків, площа Фейєрбаха, 7, приймальна комісія аудиторія 1.121.

Терміни подання заяв та зарахування

Прийом заяв та документів на попередні випробування для вступу на скорочену форму навчання  по 22.07.19
Кінцеві сроки проведення вступних випробувань з 23.07.19 по 26.07.19
Оприлюднення рейтингового списку вступників 27.07.19
Термін зарахування на місця держзамовлення до 01.08.19
Термін зарахування на контрактні місця до 30.11.19

Вартість навчання на контрактній основі (2018-2019 р.н.):

  • денна форма навчання  - 11 900 грн/рік (11 000 грн/рік для Економічного факультету )
  • заочна форма навчання - 6 000 грн/рік (5 800 грн/рік для Економічного факультету).

Вступником до приймальної комісії надаються:

  1. Диплом молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра (оригінал та копія).
  2. Три копії паспорта (1, 2 сторінки та реєстрація/довідка встановленого зразку).
  3. Три копії індивідуального податкового номеру.
  4. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  5. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та зарахування поза конкурсом (за наявності).
  6. Військовий білет або приписне свідоцтво (для юнаків).

 

Програми за якими формуються тести:

Факультет ІКСТ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Телекомунікаційні системи та мережі

Факультет УПП

Організація перевезень і управління на транспорті

Будівельний факультет

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Промислове та цивільне будівництво

Геодезія та землеустрій та кадастр

Залізничні споруди та колійне господарсво

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

Хіммотологія нафтогазопродуктів

Механіко-енергетичний факультет

Вагони та вагонне господарство

Високошвидкісний рухомий склад

Електровози та електропоїзди

Електричний транспорт

Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

Електромобілі та електропривод автономного транспорту

Енергетичний менеджмент

Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті

Локомотиви та локомотивне господарство

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Теплоенергетика

Економічний факультет

Економіка підприємства

Маркетинг

Менеджмент організацій і адміністрування

Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності

Підприємництво

Публічне управління та адміністрування 

Управління персоналом та економіка праці

Управління фінансами, банківська справа та страхування

Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках