Питання та відповіді

Останнє оновлення: Середа, 17 червня 2020, 10:09

Що таке скорочена форма навчання?

Скорочена форма навчання (освітня програма) реалізується в скорочений термін в порівнянні з повним терміном освоєння освітньої програми. Скорочення терміну освоєння освітньої програми середньої професійної освіти здійснюється на основі знань і умінь, отриманих у процесі попереднього навчання в системі професійної освіти.

Хто може навчатися за скороченою формою?

За скороченою формою можуть навчатися особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (мають диплом «молодшого спеціаліста») та бажають продовжити навчання за обраним профілем.

На яку спеціальність я можу поступити на бюджет (за державним замовленням)?

Відповідно до правил прийому 2020, особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 1).

Який диплом отримує студент, який пройшов навчання за програмами скороченої форми навчання?

Студент, який успішно пройшов поточну і підсумкову атестацію, отримує диплом бакалавра державного зразка.

Які документи необхідно додати до заяви?

  1. Диплом про закінчення технікуму (коледжу) з додатком до диплому.
  2. Сертифікат (сертифікати)зовнішнього незалежного оцінювання
  3. Дві копії документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
  4. Дві копії індивідуального податкового номеру.
  5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
  6. Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).