Освітні програми, терміни навчання (Магістр)

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 11:14

Для абітурієнтів, які мають диплом бакалавра, спеціаліста і магістра, і бажають продовжити навчання, необхідно здати вступний іспит зі спеціальності та іноземної мови.

Перелік факультетів, спеціальностей і програм підготовки, на яких здійснюється прийом на магістратуру представлений нижче:

Факультет Програма підготовки Термін навчання Вступні випробування
Спеціальність Денна форма Заочна форма
Інформаційно-керуючі системи та технології (АТЗ)
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи 1 рік 4 міс.  1 рік 4 міс.  Фаховий іспит, єдиний вступний іспит з іноземної мови  
Інтелектуальні інформаційні технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит, іспит з іноземної
мови
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
273 Залізничний транспорт

Інфокомунікації та інженерія

1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Управління процесами перевезень
275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови
Митний контроль на транспорті
Організація міжнародних перевезень
Механіко-енергетичний
273 Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови
Локомотиви та локомотивне господарство

Високошвидкісний рухомий склад

144 Теплоенергетика Теплоенергетика 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричний транспорт
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Будівельний
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та колійні машини 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво і експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Промислове та цивільне будівництво
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
Економічний
051 Економіка Економіка підприємства 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
єдиний вступний
іспит з іноземної
мови

 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування  1 рік 4 міс.   1 рік 4 міс.