Освітні програми, терміни навчання (Друга вища освіта)

Останнє оновлення: Понеділок, 03 червня 2019, 09:34

Для абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста або магістра необхідно здати вступний іспит зі спеціальності та іноземної мови.

Перелік факультетів, спеціальностей і програм підготовки, на які здійснюється прийом на другу вищу освіту наведено нижче:

Факультет Програма підготовки Термін навчання Вступні випробування
Спеціальність Денна форма Заочна форма
Інформаційно-керуючі системи та технології (АТЗ)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Інтелектуальні інформаційні технології 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Залізничний транспорт

Комп’ютерні мережеві технології

1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Управління процесами перевезень
Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови
Організація митного контролю 1 рік 4 міс. -
Організація міжнародних перевезень 1 рік 4 міс. -
Механіко-енергетичний
Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.

Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови

Локомотиви та локомотивне господарство

1 рік 4 міс.

1 рік 4 міс.

Високошвидкісний рухомий склад

1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Теплоенергетика Теплоенергетика 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Енергетичний менеджмент 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Електропостачання та ресурсозберігаючі технології

1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Електричний транспорт 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Будівельний
Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та колійні машини 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво і експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Промислове та цивільне будівництво 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Економічний
Економіка Економіка підприємства 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс. Фаховий іспит,
єдиний вступний
іспит з іноземної
мови
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.

Фаховий іспит,
іспит з іноземної
мови

Маркетинг Маркетинг 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Логістика 1 рік 4 міс.
Бізнес-адміністрування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1 рік 4 міс. 1 рік 4 міс.