Організація перевезень і управління на транспорті

Останнє оновлення: Середа, 05 червня 2019, 05:14
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
Назва програми Організація перевезень і управління на транспорті
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання -
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі організації перевезень і управління на транспорті. Студенти набувають фундаментальних знань щодо всіх аспектів перевізного процесу (обробка вантажів та вагонів, оформлення документів, передача інформації у автоматизованих системах); навчаються організовувати перевезення вантажів та пасажирів на всіх рівнях управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань в організації перевезення вантажів різними видами транспорту відповідно з чинним законодавством.
Ця програми стане у подобі тим, хто зацікавлений у отриманні навичок укладання договорів на транспортне обслуговування різними видами транспорту, отриманні знань відповідно до переходу права власності між учасниками перевезення. Здобувачі зможуть вияснити, які перевізники беруть участь у процесі і як вони взаємодіють між собою та з вантажовласниками.
Програма цікава для тих, хто пов'язує своє майбутнє з роботою у великих транспортних компаніях, логістичних центрах або у організаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • - вивчаються основні принципи структурної та функціональної організації об’єктів залізничного транспорту та транспортної системи;
 • - вивчаються принципи управління транспортними процесами та взаємодія видів транспорту;
 • - вивчаються сучасні методи складання плану формування і графіку руху поїздів, технічних норм експлуатаційної роботи, оперативних планів роботи залізниць, станцій і вузлів;
 • - вивчаються проектування (реконструкція, перебудова) залізничних станцій та вузлів із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • - формуються вміння застосовувати одержані теоретичні знання для прийняття управлінських рішень (лабораторні роботи та ситуативні ігри з виконанням обов’язків чергового по станції, поїзного диспетчера, начальника станції);
 • - формуються навички техніко-економічного оцінювання запропонованих організаційних заходів та проектних рішень;
 • - формуються вміння з оформлення перевізних документів, форм обліку та звітності; користування сучасними автоматизованими системами управління на залізничному транспорті.
Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті» можуть працювати у сфері:

 • - магістрального та промислового залізничного транспорту (в структурах комерційного департаменту АТ «Укрзалізниця» (постачання, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту);
 • - державного митного оформлення;
 • - закупівельної логістики в організаціях, які мають справу з міжнародними перевезеннями (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо);
 • - транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм);
 • - управління перевізним процесом у міжнародному сполученні (провідний фахівець з управління перевезеннями);
 • - управління логістичними центрами та терміналами (керівники підрозділів різних рівнів).
Додаткова інформація

В Україні діють велика кількість середніх та крупних транспортних, логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Крім цього, Україна має вигідне географічне положення, що сприяє великій кількості транзитних перевезень, які проходять через державний кордон. Це призводить до збільшення попиту на працівників митниці. Така спеціалізація дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та структурах управління виконавчої влади різних рівнів.

Випускаюча кафедра: «Управління вантажною і комерційною роботою» (УВКР).

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, кафедра УВКР, корпус 1, поверх 4, кабінет 402.

+38 (057) 730-10-85