ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» магістр

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Гарант Ананьєва Ольга Михайлівна
Наступна акредитація освітньої програми 2022/2023 навчальний рік

Галерея

Використання мікропроцесорних контролерів та графічних сенсорних екранів для моделювання роботи залізничної станції
Заняття з дослідження мікропроцесорної електричної централізації МПУ-У
Сучасна система керування рухом поїздів станції Лозова