ОП «Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів»

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма «Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів»
Гарант Мороз Володимир Петрович
Наступна акредитація освітньої програми 2026/2027 навчальний рік

Галерея

Робоче місце чергового по станції мікропроцесорної системи електричної централізації САТЕП
Мікропроцесорні контролери та датчики проходу коліс
Наші випускники, що працюють у фірмі Ansaldo STS, USA
Комп’ютерна система керування рухом поїздів станції «Передача-Донецьк»
Практичне заняття з дисципліни Спеціалізована комп'ютерна графіка в автоматизованих системах
Використання мікропроцесорного стенду дослідження параметрів електромагнітних реле