ОП “Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт” бакалавр

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Галузь знань 14 – Електрична інженерія
Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт»
Наступна акредитація – у 2027 році