ОП «Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту» (бакалаврат)

завідувач кафедри

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 420

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273 – Залізничний транспорт
Перший (бакалавр) рівень вищої освіти:
Освітньо програма «Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту»