ОП «Комп’ютерна інженерія транспортних систем»

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Рівень вищої освіти: перший

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма “Комп’ютерна інженерія транспортних систем”