Кафедри економічного факультету

Методична робота кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 07 липня 2014, 11:57

Перелік науково-методичної літератури, що видана на кафедрі

 1. Економіка залізничного транспорту : навч. посіб. / за ред. Позднякової Л.О., Дейнеки О.Г. та інш. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – 248 с.
 2. Визначення економічної ефективності впровадження мікропроцесорних систем керування процесом перевезень: Навч. посібник / Ю.М. Юрченко. С.В. кошевий, А.Б. Бойні та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2010.-99 с.
 3. Збірник задач з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» для студентів всіх спеціальностей.
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теми «Розрахунок економічної доцільності функціонування засобів автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізничному транспорті» для студентів факультету АТЗ.
 5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теми «Складання елементів річного виробничо-фінансового плану вантажного локомотивного депо» для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту».
 6. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з теми «Розробка річного виробничо-фінансового плану сортувальної станції» для студентів факультету «Управління процесами перевезень на залізничному транспорті».
 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Облік і аудит», «Фінанси».
 8. Методичні вказівки до розрахунку економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту».
 9. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка залізничного транспорту» для спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси».
 10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування на підприємствах залізничного транспорту».
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування на підприємствах залізничного транспорту».
 12. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень».

Участь кафедри в госп. договірних темах.

За період 2009-2012 рр. на кафедрі виконувались такі роботи:

 1. «Розробка стратегії реформування структури управління залізниці» (01.12.09-31.12.10).
 2. «Мотивація трудової діяльності як фактор підвищення ефективності функціонування персоналу підприємств залізничного транспорту» (01.03.10-30.06.11).
 3. «Розробка концептуальних підходів щодо проведення реформування залізниці» (05.02.11-04.02.12).
 4. «Розробка концептуальних підходів щодо стратегії управління персоналом у сучасних умовах» (01.03.12-10.02.13).

Методика проведення занять.

Заняття по дисциплінам нашої кафедри побудовані на основі законодавчої бази залізничних підприємств, тобто наближені до сучасних умов роботи підприємств, що у подальшому необхідно всім спеціалістам.

Лекції проводяться з використанням відео матеріалів і аналізу самої сучасної літератури.

Практичні заняття спрямовані на закріплення лекційного матеріалу і побудовані таким чином, щоб активізувати і стимулювати студентів до самостійного розширеного пошуку необхідної інформації. Також використовуються рольові ігри, що допомагає мотивувати студентів і дисциплінувати їх на заняттях.

Після закінчення курсу лекцій проводиться тестування по предмету з виставленням підсумкової оцінки.