Кафедри економічного факультету

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 24 червня 2019, 09:34

 

 

Бізнес-аналіз та управління бізнес-процесами


Еволюція та адаптація сутності управління бізнес - процесами. Поняття, структура, межі та деталізація бізнес – процесів. Класифікація бізнес-процесів на підприємстві. Механізм управління бізнес-процесами підприємства Актуальні напрямки вдосконалювання й управління бізнес-процесами. Функції управління бізнес-процесами на підприємстві. Формування процесної системи управління діяльністю підприємства. Опис бізнес-процесів. Загальний порядок розробки бізнес-процесів. Основи реінжинірингу бізнес-процесів. Інноваційна політика підприємства: процесний підхід. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML. Кібернетична модель управління процесами на підприємстві. Аналіз та оптимізація бізнес-процесів. Оцінка ефективності бізнес-процесів за допомогою системи збалансованих показників. Аналіз процесу управління ресурсами підприємства. Автоматизація бізнес-процесів підприємства.
Ризик-менеджмент
Теоретичні основи ризик-менеджменту. Поняття ризику. Ризик-менеджмент на підприємстві. Оптимальні рішення в умовах невизначеності. Методи менеджменту ризику та способи оцінки міри ризику. Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля. Моделювання і оптимізація ризику та теорія гри. Запаси, резерви як способи зниження ризику. Аналіз ризику при прийнятті  стратегічних довгострокових рішень з інвестування. Страхування – основний прийом управління ризиками. Операційний ризик-менеджмент. Фінансовий ризик-менеджмент. Ризик-менеджмент у сфері маркетингу. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності. Використання спеціалізованого  програмного забезпечення у сфері ризик-менеджменту.
Соціальне партнерство та самоменеджмент
Соціальний діалог як механізм колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Види колективних угод та договорів Конфлікти та їх вирішення. Медіація як альтернативна форма урегулювання конфліктів. Комунікативні стратегії як базовий механізм соціального діалогу. Базові принципи соціального партнерства у діяльності соціального відповідального бізнесу. Соціальне партнерство між клієнтом та соціальним працівником. Посередництво. Етика соціального працівника у процесі здійснення функції посередництва. Методологічні підходи до самоменеджменту. Планування особистої роботи менеджера. Організовування діяльності менеджера. Самомотивування та самоконтроль менеджера. Формування якостей ефективного менеджера. Розвиток менеджерського потенціалу.
Бізнес-адміністрування малих та середніх підприємств
Сутність та принципи бізнес – адміністрування. Сутність, значення та функції малого бізнесу в ринковій економічній системі.  Організація малого і середнього бізнесу.  Фінансовий менеджмент на малих і середніх підприємствах. Інвестиційна політика на малих та середніх підприємствах. Управління інноваціями на малих та середніх підприємствах. Ризики у підприємницькій діяльності малого і середнього бізнесу. Напрямки державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Аналіз та оптимізація бізнес-процесів.
 • Управління трудовим та інтелектуальним потенціалом
 • Фізіологія і психологія праці
 • Організація праці
 •  Ринок праці 
 • Нормування праці
 • Управління персоналом 
 • Людський розвиток 
 • Кадровий консалтинг 
 • Економіка залізничного транспорту
 • Статистика праці
 • Управління бізнес - процесами
 • Планування діяльності підприємств залізничного транспорту
 • Управління конфліктами транспорту
 • Управління виробничими групами