Кафедри економічного факультету

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 07 липня 2014, 10:11

Економіка залізничного транспорту.

Метою дисципліни «Економіка залізничного транспорту» є формування в студентів цільного уявлення про сферу професійної діяльності транспортної системи країни.

Завдання вивчення дисципліни «Економіка залізничного транспорту»: наділити студентів знаннями щодо господарських процесів, які відбуваються на транспорті; вміннями аналізувати ці процеси, виявляти тенденцію та визначати фактори, які впливають на їх зміну; навиками розроблення рекомендацій для поліпшення процесів, які відбуваються під час господарської діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини й економічні інтереси, які виникають між залізничним транспортом і економікою, взаємодіючими видами транспорту та їх трудовими колективами.

Планування діяльності підприємств залізничного транспорту.

На підставі економічної теорії і економіки залізничного транспорту, відповідно до законів ринкової економіки вивчаються питання організації, планування і управління роботи підприємств залізничного транспорту та їх подальшого розвитку.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язки між підприємствами залізничного транспорту.

Економіка вагоноремонтного виробництва.

Метою дисципліни є вивчення та освоєння основ економіки вагоноремонтного виробництва як науки і отримання конкретних знань з питань економіки, планування роботи і розвитку вагоноремонтного виробництва в умовах розвитку економіки галузі.

Завдання: ознайомлення з основами економіки у вагоноремонтному виробництві; отримання знань з питань економіки в цілому; вивчення планування роботи та розвитку вагоноремонтного виробництва; ознайомлення студентів з економікою промислового виробництва в цілому; ознайомлення студентів з організацією оперативного і статистичного обліку; вивчення принципів формування експлуатаційних витрат.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підприємства вагоноремонтного виробництва.

Методологія та організація наукової діяльності.

Метою дисципліни є формування у студентів цільного уявлення про залізничний транспорт, як про самостійну сферу професійної діяльності, а також як про складову транспортної системи країни.

Завдання вивчення дисципліни: наділити студентів знаннями щодо господарських процесів, які відбуваються на залізничному транспорті; вміннями аналізувати ці процеси, виявляти тенденцію та визначати фактори, які впливають на їх зміну; навиками розроблення рекомендацій для поліпшення процесів, які відбуваються під час господарської діяльності на залізничному транспорті.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові дослідження, які є необхідною складовою при формуванні знань майбутніх спеціалістів та магістрів будь-якої галузі. Дисципліна спрямована на визначення напрямків наукової творчості та логіки наукових досліджень.

Основи економіки транспорту.

Мета. На основі економічної теорії і відповідно до законів ринкової економіки вивчаються питання економіки, планування роботи і розвитку залізничного транспорту.

Завдання.

  • ознайомлення з основами економіки транспорту, як науки;
  • одержання знань із питань економіки в цілому;
  • вивчення планування роботи й розвитку транспорту в цілому;
  • ознайомлення студентів з економікою транспорту в цілому;
  • ознайомлення студентів в організацією оперативного й статистичного обліку й звітності;
  • вивчення принципів формування експлуатаційних витрат.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини і економічні інтереси, які виникають між залізничним транспортом і економікою, взаємодіючими видами транспорту, а також трудовими колективами самого залізничного транспорту.

Вища освіта та Болонський процес.

Метою дисципліни є ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» є ознайомлення студентів з системою світової освіти, основними документами, які формують загальноєвропейський простір вищої освіти, запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищу освіту України.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є є наукові дослідження, які є необхідною складової при формуванні знань майбутніх магістрів різних спеціальностей. Дисципліна спрямована на вивчення напрямків наукової творчості та логіки наукових досліджень Вищої освіти України і Болонського процесу.

Економіка транспорту

Метою дисципліни «Економіка транспорту» є формування в студентів цільного уявлення про сферу професійної діяльності транспортної системи країни.

Завдання вивчення дисципліни «Економіка транспорту»: наділити студентів знаннями щодо господарських процесів, які відбуваються на транспорті; вміннями аналізувати ці процеси, виявляти тенденцію та визначати фактори, які впливають на їх зміну; навиками розроблення рекомендацій для поліпшення процесів, які відбуваються під час господарської діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини й економічні інтереси, які виникають між залізничним транспортом і економікою, взаємодіючими видами транспорту та їх трудовими колективами.