Кафедри економічного факультету

Кафедра: «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» (ЕкБіУПТ)

Останнє оновлення: Вівторок, 28 липня 2015, 00:00

Науково-дослідна робота кафедри:

Кафедра працює за такими науковими напрямками:

 • управління соціально-економічним потенціалом управління транспортним комплексом;
 • управління інноваційною та інвестиційною діяльністю;
 • управління інформаційними технологіями;
 • управління лізингом і лізинговими операціями;
 • управління пасажирським сектором залізничного транспорту України;
 • управління експлуатаційними витратами;
 • приватизація та корпоратизація;
 • державне регулювання економіки національного господарства;
 • реформування та реструктуризація структури управління залізничним транспортом;
 • швидкісний та високошвидкісний пасажирський залізничний транспорт;
 • інтермодальні перевезення;
 • управління парком вантажних вагонів (ЕСУПВВ);
 • підвищення ефективності виробництва;
 • розробка теоретичних і практичних підходів щодо менеджменту персоналом;
 • розробка концептуальних підходів щодо проведення реформування залізниці;
 • мотивація трудової діяльності як фактор підвищення ефективності функціонування персоналу підприємств залізничного транспорту;
 • розробка стратегії реформування структури управління залізниці;
 • розробка нових підходів щодо проблем інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті.

Ці напрямки повністю відповідають профілю наукових пошуків факультету, академії, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству інфраструктури, «Укрзалізниці».

На кафедрі всі викладачі приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт. Завідувач кафедри є науковим керівником держбюджетної тематики, інші викладачі – виконавці.

Викладачі кафедри за професійним рівнем відповідають вимогам Вищої школи. Вони постійно працюють над підвищенням кваліфікації. При кафедрі згідно з планами проводиться науково-теоретичні та методичні семінари, на яких йде активний обмін досвідом викладацької роботи.

Кафедрою розроблено два науково-дослідних напрямків:

 1. Проект нової системи класифікації пасажирських поїздів;
 2. Розробка концептуальних підходів щодо стратегії управління персоналом у сучасних умовах.

Особливістю науково-дослідних робіт (НДР) кафедри «Економіка залізничного транспорту» є формування тематики для потреб залізничного транспорту з обов`язковою розробкою теоретичних основ різноманітних процесів, які там відбуваються.

Всі викладачі приймають участь в щорічних науково-технічних конференціях Академії та інших Вищих навчальних закладах, де виступають з доповідями.