Факультет ІКСТ (АТЗ)

Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології» (АТЗ)

Останнє оновлення: Середа, 01 листопада 2017, 13:03

В структуру факультету входять чотири випускні кафедри: автоматики і комп'ютерного телекерування рухом поїздів, транспортного зв'язку, спеціалізованих комп'ютерних систем, інформаційні інтелектуальні технології і дві загальноосвітні кафедри: фізики, обчислювальної техніки і систем управління.

На факультеті навчається близько 900 студентів денної і заочної форми навчання. Факультет готує висококваліфікованих фахівців за 5-ма спеціальностями:

  • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • «Комп'ютерна інженерія»;
  • «Телекомунікації та радіотехніка»;
  • «Залізничний транспорт»;
  • «Інформаційні системи та технології».

Завідувачі кафедр факультету:

Загальні відомості

Сучасні інформаційно-керуючі системи автоматики та телекомунікацій на залізничному транспорті є досить складними і відповідальними, будуються на новітній мікроелектронній базі із залученням сучасних комп’ютерних технологій. Випускники факультету забезпечують безперебійну роботу залізниць, необхідну пропускну спроможність залізничних ділянок та безпеку руху поїздів.

Для навчання студентів задіяні сучасні навчальні лабораторії фізики, електротехніки, електроніки, обчислювальної техніки. Спеціальні лабораторії оснащені новітніми приладами і устаткуванням.

Навчальний процес забезпечують кваліфіковані викладачі, 70% з яких мають наукові ступені та вчені звання.

При підготовці фахівців за програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» значна увага приділяється вивченню комп’ютерної схемотехніки, архітектурі комп’ютерних та периферійних пристроїв, проектуванню програмного забезпечення принципів побудови та експлуатації апаратних та програмованих засобів, у тому числі мікропроцесорних контролерів і ЕОМ. Метою підготовки бакалаврів, і магістрів за програмою підготовки «Системи керування рухом поїздів» є підготовка фахівців, здатних розробляти та експлуатувати релейно-контактні і мікропроцесорні системи залізничної автоматики, експлуатувати існуючі системи технологічного зв’язку і впроваджувати інтегральні цифрові мережі.

Випускники програм підготовки «Комп’ютерні, інформаційно-управляючі системи», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» можуть працювати в різних підрозділах залізниць і метрополітенів. Вони здійснюють розроблення та технічне обслуговування комп’ютерних комплексів, людино-машинних інтерфейсів, комп’ютерних мереж, займаються захистом інформації, комп’ютерною графікою, організацією баз даних, систем штучного інтелекту, володіють сучасними мовами програмування, забезпечують впровадження інформаційних технологій.

Стрімкий розвиток телекомунікаційних та інформаційних технологій і зростання попиту на сучасні послуги зв’язку забезпечують широку розповсюдженість телекомунікаційних систем та мереж загального користування, різноманітного призначення, що обумовлює перспективність фахівців з программ «Мережеві технології та комп'ютерна техніка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Інфокомунікації та інженерія», які здійснюють розробку, впровадження, технічне обслуговування та експлуатацію новітніх телекомунікаційних систем та мереж.

В останній час суттєво зріс попит на IT-спеціалістів нової формації. Освітні програми «Інтелектуальні інформаційні технології» та «Технології штучного інтелекту» націлені на підготовку фахівців, затребуваних новими виробничими галузями, які породжуються Industry 4.0. Відповідно до рекомендацій NMC Horizon Report Hugher Education Editor навчання зосереджено по трьом напрямам: інтернет речей (IoT), штучний інтелект та технології обробки великих об'ємів даних.

Випускники факультету успішно працюють проектних та конструкторських організаціях, в обчислювальних центрах, в дистанціях сигналізації та зв’язку магістрального, промислового транспорту та метрополітенів, дорожніх лабораторіях, багатьох інших підприємствах як в Україні, так і за її межами.