Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 29 червня 2017, 13:18

Каргін Анатолій Олексійович
доктор технічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік народження: 1951

Освіта: У 1973 закінчив Донецький державний університету, отримав диплом радіофізика за спеціалізацією з технічних засобів систем управління.
Навчався в аспірантурі на кафедрі «Технічні засоби систем управління» за спеціальністю 05.13.01 – Технічна кібернетика і теорія інформації.
Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження цінності інформації, яка використовується в автоматизованих системах управління для забезпечення експлуатаційної надійності технологічного обладнання» захистив у 1979 році в Харківському інституті радіоелектроніки.
Вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки присвоєно у 1982 році.
У 1983-1984 роках проходив наукове стажування в університеті Лондона (Queen Mary College). Стажувався у професора Е. Мамдані, де займався дослідженням і розробкою нечітких методів управління технічним комплексами.
У 1997 році захистив докторську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського інституту радіоелектроніки на тему «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв».
Вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій присвоєно у 2001 році.
Створив та розбудував наукову школу «Інтелектуальні машини».

Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Інтелектуальні машини – наукова школа розбудована проф. Каргіним А.О. Інтелектуальні інформаційні технології на базі моделей та методів обробки сенсорної інформації, що запозичені у ЖИВОЇ ПРИРОДИ та когнітивних наук, досліджено та розроблено більш ніж у 15 кандидатських дисертаціях, виконаних під керівництвом проф. Каргіна А.О., опубліковано у понад 350 наукових працях та декількох монографіях.

Автор понад 250 публікацій з них більше 230 наукових, у тому числі 3 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, 19 навчально-методичного характеру.

Нагороди та відзнаки: Нагороджений знаками «За отличные успехи в работе» (1989 р.), «Відмінник освіти України» (2001 р.), «За наукові досягнення» (2009 р.), має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений професор ДонНУ».

GoogleScholar профіль

Вибрані публікації:

  1. Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины. Книга 1. Интеллектуальные регуля-торы. Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010. – 526с.
  2. Каргин А.А., Петренко Т.Г. Нечёткие модели в задачах ситуационного управления/Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. ХарДАЗТ, Харьків, № 4, 2010, С.66-69.
  3. Каргин А.А., Пятикоп А.Е. Применение нечетких моделей когнитивных знаний восприятия изображения в задаче локализации строк текста/Искусственный интеллект – 2009. – №2. – С .161-167.
  4. Каргин А.А.,Тимофеев А.В. Интегрированные адаптивные системы сквозного технологического цикла в ГПС/ ГПС в действии. Л.: Машиностроение, 1996. С.27-38.
  5. Каргин А.А. Проблемно-ориентированное программное обеспечение микропроцессорных систем/ Микропроцессорные средства и системы. №2, 1987, С.17-21.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна
1. Вступ до інформаційних технологій
2. Основи проектування систем штучного інтелекту
3. Архітектура комп’ютерів та систем
4. Теорія інтелектуальних машин
5. Операційні системи