Кафедри економічного факультету

Дикань Олена Володимирівна

Останнє оновлення: Неділя, 09 червня 2019, 10:53
DukanOV

Дикань Олена Володимирівна
доктор економічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1976

Освіта: Харківська державна академія залізничного транспорту, 1996 р., «Облік і аудит», економіст.

Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.051.05 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою, тема дисертації «Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу Украхни», номер диплома ДК 039849.

Доктор економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту. Номер диплома ДД № 006247 від 28 лютого 2017 р.

Напрямок наукової діяльності: проблеми розвитку підприємств в умовах ринкового середовища; державне регулювання транспортного комплексу України.

Автор понад 18 наукових праць. 15 методичних робіт: монографії - 2; навчальні посібники - 1; конспекти лекцій - 3; інші методичні видання - 10; 10 статей у фахових наукових виданнях. Приймала участь у 8 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

GOOGLE SCHOLAR

ORCD ID

Вибрані публікації:

1. Olena Dikan1, Hanna Obruch*, Nataliia Panchenko1, Natalia Frolova  Formation of the conceptual basis of state support for development of social enterprises in Ukraine , Сбірник: International Journal of Engineering & Technology. – 2018. 7(4.3.) 2018. –p. 419-425 

2. Olena Dikan1, Olena Polyakova1*, Marina Ustenko1, Olena Shramenko1,  Anna Rekun Specifics of participation of industrial companies of the railway transport in Ukraine in functioning of innovation-oriented industrial logistic clusters 2018. 7(4.3.) 2018 419-425

3. Дикань О.В., Зікій І.В. Трансформація інноваційної діяльності промислових підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 62(спецвипуск) Харків – 2018. - с. 234 – 241.

4. Дикань О.В., Дикань В.В., Глушенко Т.М.// Планування і розвиток кар’єри державних муніципальних службовців/ Теорія та практика державного управління:зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – Вип. 2 (61)

5. Дикань О.В., Білецька Д.О., Афоніна Т.С. // Методологічні аспекти аутсорингу. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 64 Харків – 2018.с. 24 – 31.

6. Дикань О.В., Білецька Д.О., Смоляр С.В.// Барєри роботи міжнародних логістичних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 64 Харків – 2018.с. 129 – 134

7. Дикань О.В., Білецька Д.О., Грязнов Д.О. // Трактування конкурентоспроможності в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 64 Харків – 2018.с. 31 – 37.

8. Olena Dikan Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine // Технический аудит и производственные резервы № 5/5 (37) 2017 с.25-30.

9. Дикань О.В. Анализ иностранных транснациональныхкорпораций в Украине // О.В.Дикань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу» (м. Лісабон, Португалія, 2016 р.

10. Дикань О. В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту[Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Агросвіт. - 2016. - № 10. - С. 25-30.

11. Дикань О. В. Теоретичні основи управління якістю продукції як одного із основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 49. - С. 190-195.

12. Дикань О.В. Реформування управління персоналу підприємства залізничного транспорту підприємством /Дикань О.В.//  Матеріали щорічної (VI) міжнародної Internet- конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (20 грудня 2015 р., м. Харків). – Х.:ХНПУ, 2015.

13. Дикань О.В. Інноваційно – логістичні системи як базис формування не індустріального укладу в промисловому комплексі України / О.В. Дикань // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент: Зб. наук.праць. Випуск 14. – Одеса 2015 с. 67-69.

14. Дикань О. В. Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. В.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 282-285.

15. Дикань О. В. Логістичний підхід до управління якістю продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 48. - С. 178-184.

16. Дикань О. В. Організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки спеціалістів транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Дикань, Т. М. Давидова // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 140. - С. 134-138.

17. Дикань О. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств залізничного транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Дикань, О. Г. Диколенко, Л. Н. Ганич // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 135. - С. 131-135.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Інфраструктура ринкової економіки 073 Менеджмент, МЗЕД / бакалавр
2 Міжнародна економіка 073 Менеджмент, МОА, МЗЕД / бакалавр
3 Ділова кореспонденція Менеджмент організацій і адмініструванняМенеджмент зовнішньоекономічної діяльностіЛогістика/магістр