Кафедри економічного факультету

Дикань Олена Володимирівна

Останнє оновлення: Понеділок, 28 травня 2018, 16:52
DukanOV

Дикань Олена Володимирівна
доктор економічних наук, професор


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1976

Освіта: Харківська державна академія залізничного транспорту, 1996 р., «Облік і аудит», економіст. Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.051.05 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою, тема дисертації «Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу Украхни», номер диплома ДК 039849. Доктор економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту. Номер диплома ДД № 006247 від 28 лютого 2017 р.

Напрямок наукової діяльності: проблеми розвитку підприємств в умовах ринкового середовища; державне регулювання транспортного комплексу України.

Автор понад 18 наукових праць. 15 методичних робіт: монографії - 2; навчальні посібники - 1; конспекти лекцій - 3; інші методичні видання - 10; 10 статей у фахових наукових виданнях. Приймала участь у 8 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

GOOGLE SCHOLAR

ORCD ID

Вибрані публікації:

Дикань О. В. Культурно-ціннісна мотивація до підвищення якості продукції промислових підприємств залізничного транспорту в умовах формування Інноваційно-логістичного кластеру / О.В. Дикань //Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2016. - Вип. 54. - С. 190-195.  C. 268-278.

2. Дикань О.В. Інноваційно – логістичні системи як базис формування не індустріального укладу в промисловому комплексі України / О.В. Дикань // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент: Зб. наук.праць. Випуск 14. – Одеса 2015 с. 67-69.

3. Дикань О.В. Анализ иностранных транснациональныхкорпораций в Украине // О.В.Дикань // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу» (м. Лісабон, Португалія, 2016 р.

4. Дикань О. В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту[Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Агросвіт. - 2016. - № 10. - С. 25-30.

5. Дикань О. В. Теоретичні основи управління якістю продукції як одного із основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 49. - С. 190-195.

6. Дикань О.В. Реформування управління персоналу підприємства залізничного транспорту підприємством /Дикань О.В.//  Матеріали щорічної (VI) міжнародної Internet- конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (20 грудня 2015 р., м. Харків). – Х.:ХНПУ,2015.

Дикань О. В. Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. В.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 282-285.

8. Дикань О. В. Логістичний підхід до управління якістю продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В.Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 48. - С. 178-184.

9. Дикань О. В. Організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки спеціалістів транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Дикань, Т. М. Давидова // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 140. - С. 134-138.

10. Дикань О. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств залізничного транспорту [Електронний ресурс] / О. В. Дикань, О. Г. Диколенко, Л. Н. Ганич // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2013. - Вип. 135. - С. 131-135.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Інфраструктура ринкової економіки 073 Менеджмент, МЗЕД / бакалавр
2 Міжнародна економіка 073 Менеджмент, МОА, МЗЕД / бакалавр
3 Організація праці менеджера 073 Менеджмент, МОА, МЗЕД / бакалавр
4 Ділова кореспонденція Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика /магістр