Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Колектив кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 06 жовтня 2017, 21:24
Бойнік Анатолій Борисович

Бойнік Анатолій Борисович
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри


Автор 236 наукових праць і навчально-методичних розробок, у т.ч. 3 монографії, один підручник та 5 навчальних посібників. Має 27 авторських свідоцтв.

Коло наукових інтересів – автоматичні та автоматизовані системи регулювання руху транспорту.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Системи автоматики на перегонах"
 • "Спец. вимірювання і технічна діагностика систем залізничної автоматики".
Панченко Сергій Володимирович

Панченко Сергій Володимирович
ректор Українського державного університету 
залізничного транспорту


Автор 87 наукових і навчально-методичних праць. Має 6 патентів України та 3 авторських свідоцтва.

Коло наукових інтересів – автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Читає лекції та проводить заняття з дисципліни:

 • "Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації"
Самсонкін Валерій Миколайович

Самсонкін Валерій Миколайович
доктор технічних наук, професор


Автор 140 наукових праць і навчально-методичних розробок, у т.ч. 7 навчальних посібників.

Має 8 авторських свідоцтв.

Коло наукових інтересів – безпека руху поїздів та інформаційно-керуючі комплекси на залізничному транспорті.

Хісматулін Володимир Шайдуллович

Хісматулін Володимир Шайдуллович
кандидат технічних наук, професор


Автор понад 80 наукових праць і навчально-методичних розробок, у т.ч. 3 навчальних посібників. Має 3 авторських свідоцтва.

Коло наукових інтересів – адаптивні та оптимальні системи керування.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Теорія автоматичного управління",
 • "Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації".
Кустов Віктор Федорович

Кустов Віктор Федорович
кандидат технічних наук, професор університету


Голова секції "СЦБ і комп'ютерні технології на промисловому транспорті" асоціації Укрведтранс.

Автор понад 100 наукових праць, у т.ч. 1 навчального посібника. Має 12 авторських свідоцтв. Коло наукових інтересів – мікропроцесорні системи керування та контролю на залізничному транспорті, автоматичні та автоматизовані системи регулювання руху транспорту.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Основи теорії надійності та побудови безпечних систем залізничної автоматики",
 • "Надійність систем", "Міжнародні стандарти".
Кошевий Сергій Васильович

Кошевий Сергій Васильович
кандидат технічних наук, доцент, декан ФПК


Автор 125 наукових праць і навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 підручника та 4 навчальних посібника. Має 24 авторських свідоцтва і патенти України та Росії.

Коло наукових інтересів – автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Системи автоматики на перегонах",
 • "Нові інформаційні технології в системах управління і зв'язку на залізничному транспорті".
Мороз Володимир Петрович

Мороз Володимир Петрович
кандидат технічних наук, доцент


Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць. Має 27 авторських свідоцтв.

Коло наукових інтересів – теорія та принципи побудови рейкових кіл, автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Станційні системи автоматики",
 • "Технічні засоби автоматизації",
 • "Основи комп’ютерно-інтегрованого управління",
 • "Системний аналіз складних систем управління".
Нейчев Олег Володимирович

Нейчев Олег Володимирович
кандидат технічних наук, доцент


Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць. Має 4 авторських свідоцтва.

Коло наукових інтересів – системи контролю стану ділянок колії рейкового транспорту методом лічення осей.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Системи диспетчерського управління".
Сіроклин Іван Миколайович

Сіроклин Іван Миколайович
кандидат технічних наук, доцент


Автор 32 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – пасажирська автоматика, СЦБ метрополітенів.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті",
 • "Станційні системи автоматики".
Прилипко Андрій Андрійович

Прилипко Андрій Андрійович
кандидат технічних наук, доцент


Автор 49 наукових та науково – методичних праць. Має 12 авторських свідоцтв, патентів України, Росії.

Коло наукових інтересів - теорія та принципи побудови точкових колійних датчиків, автоматизація технологічних процесів.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Технічна діагностика",
 • "Електроживлення систем автоматики",
 • "Основи проектування систем автоматизації",
 • "Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті".
Сосунов Олександр Олексійович

Сосунов Олександр Олексійович
кандидат технічних наук, доцент


Автор 68 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – Теорія автоматичного керування, та системи автоматичного керування.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Теорія автоматичного керування",
 • "Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації".
Удовіков Олександр Олександрович

Удовіков Олександр Олександрович
кандидат технічних наук, доцент


Автор 45 наукових робіт.

Коло наукових інтересів – удосконалення методів вимірювання параметрів та контролю стану об’єктів залізничної автоматики.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • «Безпека руху»,
 • «Організація та планування виробництва»,
 • «Охорона праці в галузі».
Лапко Антон Олександрович

Лапко Антон Олександрович
кандидат технічних наук, доцент


Автор 27 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – технічне обслуговування пристроїв та систем залізничної автоматики.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Організація та планування виробництва",
 • "Технічні засоби автоматизації".
Каменєв Олександр Юрійович

Каменєв Олександр Юрійович
кандидат технічних наук, доцент


Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – підвищення надійності функціонування станційних систем автоматики та автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Станційні системи автоматики",
 • "Системний аналіз складних систем управління",
 • "Технічні засоби автоматики",
 • "Основи комп’ютерно-інтегрованого управління".
Змій Сергій Олексійович

Змій Сергій Олексійович
кандидат технічних наук, доцент


Автор понад 35 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – підвищення надійності функціонування станційних систем автоматики та автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Станційні системи автоматики",
 • "Системний аналіз складних систем управління",
 • "Технічні засоби автоматики",
 • "Основи комп’ютерно-інтегрованого управління".
Лазарєв Олексій Владленович

Лазарєв Олексій Владленович
старший викладач


Автор 16 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – технічне обслуговування та ремонт пристроїв залізничної автоматики.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті",
 • "Безпека руху",
 • "Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації".
Ушаков Михайло Віталійович

Ушаков Михайло Віталійович
старший викладач
відповідальний за сайт


Автор 12 наукових і навчально-методичних праць.

Коло наукових інтересів – мікропроцесорні інформаційні та керуючі системи на залізничному транспорті.

Читає лекції та проводить заняття з дисциплін:

 • "Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті",
 • "Системи диспетчерського управління",
 • "Теорія автоматичного керування".