Кафедри ІКСТ (АТЗ)

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Неділя, 24 серпня 2014, 21:53

За період існування кафедри викладачами та співробітниками щорічно виконувалась велика кількість науково-дослідних робіт за замовленнями Міністерства транспорту та зв’язку, Укрзалізниці, окремих залізниць та промислових підприємств. Це сприяло розробці нових перспективних технологій та пристроїв, підвищенню ефективності функціонування систем залізничної автоматики, зростанню продуктивності праці. В результаті цієї роботи було отримано нові технічні рішення, способи та пристрої, які захищені авторськими свідоцтвами і патентами.

В 1996–2004 рр. на кафедрі виконуються розробки в галузі мікропроцесорної централізації стрілок і сигналів, мікропроцесорної переїзної сигналізації, електричної централізації на точкових датчиках безрейкових кіл. За результатами цих робіт виготовлено робочі креслення і проектна документація.

За участю фахівців кафедри (Соболєв Ю.В., Кошевий С.В.) сумісно з Одеським підприємством «Телекарт-Прилад» розроблено та включено в 2004 р. у дослідну експлуатацію систему автоматичної ідентифікації рухомого складу та великотоннажних контейнерів (САІ «Транстелекарт»), що працює за принципом НВЧ випромінювання.

За участю Центра сертифікаційних випробувань на електромагнітну сумісність та безпеку ЦСВ «ЕМАС» під керівництвом проф. Кустова В.Ф., розроблено та введено в дію декілька національних стандартів України та нормативних документів Укрзалізниці, присвячених функціональній безпеці та електромагнітній сумісності (ДСТУ 4178-2003, ДСТУ 4151-2003, «Методика доказу функціональної безпеки комплексів управління та регулювання рухом поїздів»), а також міжнародних документів, які затверджено нарадою експертів V Комісії Організації співробітництва залізниць:

  • Памятка Р 809 «Электромагнитная совместимость микроэлектронных устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)»;
  • Памятка Р 801/1 «Каталог возможных повреждений и отказов устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)»;
  • Памятка Р 855 «Основные принципы определения необходимой надежности устройств СЦБ».

Співробітниками кафедри та ЦСВ ЕМАС були виконані випробування на електромагнітну сумісність та безпеку функціонування багатьох систем та пристроїв залізничної автоматики (розробки СРСР та України) – мікропроцесорної системи керування стрілками і сигналами, мікропроцесорної системи автоматичної локомотивної сигналізації, мікропроцесорної системи кодового автоблокування, колійних приймачів системи автоблокування з тональними рейковими колами, мікропроцесорної системи диспетчерської централізації АСДЦ, мікропроцесорної системи диспетчерського контролю за рухом поїздів та станом пристроїв залізничної автоматики, електронної системи підрахування осей рухомого складу для контролю стану колійних дільниць на залізницях і мікропроцесорного колійного трансмітера БКПТ-У числового кодового автоблокування.

Крім цього, були проведені дослідження та випробування стійкості до електромагнітних завад систем керування в інших галузях промисловості: системи внутрішнього контролю атомного реактора на Запорізькій АЕС, мікропроцесорної триканальної системи керування та контролю судової автоматики та мікропроцесорних контролерів різного призначення, розроблені рекомендації для підвищення їхньої надійності та безпеки функціонування.

За останні роки на промисловому транспорті України під керівництвом професора кафедри Кустова В.Ф. разом із проектними інститутами та виробничими підприємствами розроблено та впроваджено велику кількість мікропроцесорних пристроїв та систем залізничної автоматики (ВАТ «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Криворіжсталь», «Азовсталь», «Маріупольський комбінат ім. Ілліча», «Донецький металургійний завод» та ін.), у т.ч. мікропроцесорні системи електричної централізації стрілок та сигналів (МПЦ) з централізованим та децентралізованим розміщенням обладнання, без рейкових кіл на базі пристроїв підрахування осей рухомого складу та з використанням рейкових кіл. Ряд систем МПЦ впроваджено із 100% виключенням усіх електромагнітних реле залізничної автоматики. З 2004 року впроваджено ряд релейно-мікропроцесорних централізацій, а також систем ЕЦ з мікропроцесорним маршрутним набором, наприклад на ст. Кріворіжсталь, ст.Атигай магістральних залізниць Республіки Казахстан. Тільки в 2011 році введені в експлуатацію 3 системи МПЦ без використання реле та рейкових кіл, також вперше в Україні впроваджено систему напівавтоматичного блокування на базі радіоканалу та систем контролю вільності перегонів методом підрахування осей рухомого складу, у т.ч. у складі МПЦ.

На більшості великих підприємств промислового транспорту розроблені та впроваджено мікропроцесорні системи диспетчерського контролю за рухом поїздів і станом пристроїв залізничної автоматики.

На кафедрі під керівництвом доцента Мороза В.П. виконуються дослідження та розробки пристроїв та систем автоматичного попередження працюючих на коліях. У рамках вказаних досліджень розроблено та проведені експлуатаційні випробування на Південній залізниці автоматичних систем сповіщення працюючих на коліях та пристроїв автоматизованого попередження працюючих на станційних коліях та чергового по станції, як про встановлення поїзного або маневрового маршруту, так і про переміщення рухомого складу через зону виконання робіт, а також локомотивних бригад про наявність працюючих на маршруті слідування з метою підвищення безпеки виконання робіт на коліях залізничних станцій та зниження ймовірності наїздів на працюючих.

На кафедрі під керівництвом доцента Удовікова О.О. виконуються дослідження та розробки технічних пристроїв контролю та діагностування неоднорідностей електричних ліній. У рамках цих досліджень розроблено пристрій для визначення місць пошкодження кабельних ліній (металургійний комбінат «Запоріжсталь»), пристрої для контролю місць підвищеної електрокорозії рейок (Харківський та Київський метрополітени).

За час існування кафедри сформувалися наукові школи професора Котляренка М.Ф., академіка ТАУ Соболєва Ю.В., академіка ТАУ Загарія Г.І., які плідно займаються теоретичними і практичними питаннями розробки та вдосконалення систем залізничної автоматики.

Кафедра має тісні наукові та практичні зв'язки з кафедрами багатьох вузів України, Росії, Білорусі, залізницями України, підприємствами промислового залізничного транспорту, Харківським метрополітеном та іншими.

Ще з часів Радянського Союзу викладачі та наукові співробітники кафедри беруть участь у міжнародних науково-дослідних роботах, у ході яких були налагоджені тісні контакти з вченими, фахівцями та організаціями деяких держав Європи: Польщі, Німеччини, Румунії та Болгарії.

Співробітники кафедри брали участь у конференції з мікропроцесорних систем (Бостон, США, 1996 р., академік Загарій Г.І.), засіданнях Комісії Організації співробітництва залізниць (м. Варшава, Польща, м. Добриніште, Болгарія, проф. Кустов В.Ф).

За період існування кафедри було підготовлено та випущено близько п'яти тисяч фахівців у галузі автоматики для залізниць та інших підприємств України та країн СНД за різними формами навчання.

За час існування кафедри її викладачами та співробітниками було надруковано 5 монографій, більше 1100 статей та 250 рефератів у різних наукових і науково-практичних виданнях, в тому числі й закордонних. За цей період на кафедрі були захищені більше 40 кандидатських і 5 докторських дисертацій.