Кафедри будівельного факультету

В.о. завідувача кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 26 березня 2018, 09:35

Лобяк Олексій Вікторович
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік народження: 1975

Освіта: У 1997 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2002 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонного мембранного покриття». Науковий керівник - д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: проектування і розрахунок будівельних конструкцій з використанням сучасних технологій комп’ютерного моделювання.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» і «Будівельні матеріали та вироби». Сертифікований експерт з технічного обстеження будівель та споруд; член Асоціації експертів в будівельній галузі та Української Асоціації по металевим конструкціям (УАМК)

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти. Підготував 2 кандидатів технічних наук. Автор семи книг, присвячених системам автоматизованого проектування та дизайну.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Лобяк О.В. Особливості моделювання та розрахунок конструкції ушкодженого шляхопроводу / Лобяк О.В. // Сб. научн. трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. - Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – Вип. №47. - С. 369-375.
  2. Лобяк О.В. Кінцево-елементне моделювання явища втрати стійкості безстикової колії зі змішаними підрейковими опорами / Лобяк О.В., Орел Є.Ф.// Зб. наук. праць. - Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – Вип. №13.- С. 156-164.
  3. Плугін Д. А. Реконструкція моста-пам’ятки архітектури та містобудування із забезпеченням сучасної вантажопідйомності / Плугін Д. А., Плугін А. А., Мірошніченко С.В., Лобяк О.В. // Зб. наук. праць. Серія: Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті. - Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. № 109. - С. 189-212.
  4. Чихладзе Э.Д. Усиление основания тоннеля метрополитена инъекционными корневидными сваями / Чихладзе Э.Д., Лобяк А.В., Ватуля Г.Л., Макеев Д.Н // Зб.наук.пр. «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - Рівне: НУВГП, 2010. – Вип. № 20. - С. 513-518.
  5. Даренський О.М. Моделювання елементів верхньої будови колії методом кінцевих елементів / Даренський О.М., Лобяк О.В., Бугаєць Н.В., Волчок Л.Г. // Зб. наук.праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. - Вип. 122. - С. 270-279.
  6. Лобяк А.В. Уточненная методика моделирования пролетных строений мостов при усилении накладной железобетонной плитой / А.В. Лобяк, В.В. Сердюк // Зб. наук. праць. -Харків: УкрДАЗТ, 2013. - Вип. 138. - С. 244-251.
  7. Лобяк О.В. Моделирование работы сталебетонных пустотных плит перекрытий с учетом нелинейных свойств конструкций и материалов / Лобяк О.В., Головко Д.В. // Зб. наук. статей. Серія: Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація. - Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 11. - С.156-162.
  8. Лобяк А.В. Моделирование работы пролетных строений автомобильных мостов при ремонте или реконструкции / Лобяк А.В. // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. Матер. междун. научн-практ. конф., 24-25 апреля 2014 г. Пермь: Пермск. национ. исследоват. политехн. ун-т., 2014. - С. 455-458.
  9. Лобяк А.В. Оценка сейсмостойкости мостового крана повышенной грузоподъемности с учетом вариаций динамических параметров /Лобяк А.В, Зайцев Ю.И. // Зб. наук. праць УкрДУЗТ – Харків, 2016. – Вип. 159. (Index Copernicus)– С. 47-56.
  10. Лобяк А.В. Моделирование ползучести бетона при оценке напряженно-деформированного состояния сталебетонных плит перекрытия / Лобяк А.В., Плугин А.А., Головко Д.В. // Актуальные проблемы инженерной механики: сб. тезисов докладов III междунар. конф. 17-14 мая 2016 г. Одесса: ОДАБА, 2016. С. 166-170.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Опір матеріалів 133 / Бакалавріат
2 Будівельна механіка 133 / Бакалавріат
3 Системи автоматизованого проектування 192 / Бакалавріат, Магістратура
273 / Бакалавріат, Магістратура