Галузева науково-дослідна лабораторія корозії і захисту від корозії конструкцій і споруд залізниць (ГНДЛ-60)

Останнє оновлення: Вівторок, 28 листопада 2017, 09:11

Створена наказом Міністерства транспорту України №297 від 08.06.1994 при кафедрі «Колія та колійне господарство» Харківської державної академії залізничного транспорту за ініціативою проф. Старосельського О.О.

Наукові керівники ГНДЛ:

СтаросельскийААPluginANPluginDA

Завідувачі ГНДЛ з 1994 р. дотепер:

Лабораторія фізико-хімічних досліджень працює у складі ГНДЛ з 1994 р. (створена у 1950-ті рр. на кафедрі «Будівельні матеріали»).

Завідувачі лабораторії ФХД з 1960-х рр. дотепер.

Основні напрямки діяльності ГНДЛ

Науково-дослідні роботи і розробки в галузі розвитку теоретичних та експериментальних основ корозії, електрокорозії, довговічності, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту будівельних матеріалів, конструкцій та споруд, зокрема, залізничного транспорту;

Розробка нормативної документації;

Фізико-хімічні дослідження будівельних матеріалів, процесів їх виготовлення, корозії, електрокорозії.

У 2013 р. на базі кафедри БМКС і ГНДЛ створюється підкомітет ПК11 «Технічна експлуатація споруд та будівель залізниць» технічного комітету стандартизації ТК 310 «Промислове будівництво» Мінрегіону України, голова підкомітету – проф. Плугін А.А. УкрДУЗТ отримує статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві, який надає право розробляти національні стандарти та будівельні норми (наказ Мінрегіону №487 від 07.10.2013).

ГНДЛ оснащена сучасним обладнанням для фізико-хімічних досліджень будівельних матеріалів, процесів їх виготовлення, корозії, електрокорозії: рентгенофазового аналізу, інфрачервоної спектроскопії, оптико- та електронно-мікроскопічних, реологічних, корозійних досліджень тощо.

Деякі науково-дослідні роботи, що виконуються або виконані ГНДЛ:

фундаментальні, що фінансувались із державного бюджету України:

прикладні або розробки, що виконуються або виконані за господарчими договорами: