Кафедри будівельного факультету

Науково-дослідна робота: аспірантура, докторантура

Останнє оновлення: Вівторок, 26 вересня 2017, 16:20

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється шляхом навчання в аспірантурі, докторантурі.

Аспірантура, докторантура мають за мету здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук.

На кафедрі БМКС працює аспірантура і докторантура за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби (галузь науки 05 Технічні науки, група спеціальностей 05.23.00 Будівництво).

Наукові керівники аспірантури: проф. Плугін А.А., проф. Плугін А.М., доц. Калінін О.А., доц. Мірошніченко С.В.

Наукові консультанти докторантури - проф. Плугін А.М., проф. Плугін А.А.

Навчання в аспірантурі та докторантурі здійснюється за кошти державного бюджету або на платній основі.

В результаті навчання аспірант, докторант або здобувач повинен виконати і захистити в Спеціалізованій вченій раді дисертацію на здобуття відповідного наукового ступеня.

Захисти дисертацій проводяться в спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 Українського державного університету залізничного транспорту.

Голова Спецради - проф. Плугін А.А., вчений секретар - доц. Ватуля Г.Л.

Спецрада проводить захисти дисертацій і присуджує наукові ступені доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби і 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Захист кандидатської
дисертації аспірантом
Плугіним О.А. (2010)

Захист кандидатської
дисертації асистентом
Подтележніковою І.В. (2009)

Захист кандидатської
дисертації асистентом
Герасименком О.С. (2009)

На кафедрі підготовлено і захищено дисертації:

Рік П.і.б. здобувача Наук. ступінь, спеціальність1;2;3 Науковий керівник, консультант
2016 Нестеренко С.Г. к.т.н., 05.23.05  доц.  Плугін О.А.
2015 Забіяка О.А. « проф. Плугін А.А.
Костюк Т.О. д.т.н., 05.23.05 проф. Бабушкін В.І.;
проф. Плугін А.А.
Трикоз Л.В. « проф. Плугін А.М.
2014 Конєв О.А. к.т.н., 05.23.05 «
Плугін Д.А. д.т.н., 05.23.05 «
2013 Толмачов С.М. « «
2012 Романенко О.В. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.А.
Дудін О.А. « «
2011 Горбачова Ю.М. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
Афанасьєв А.В. « проф. Плугін А.А.
2010 Борзяк О.С. « проф. Плугін А.М.
Плугін О.А. « доц. Калінін О.А.
2009 Подтележнікова І.В. « проф. Плугін А.М.
Герасименко О.С. « «
2007 Ісмагілов А.О. к.т.н., 05.23.01 проф. Єрмак Є.М.
Лютий В.А. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
Никитинський А.В. « «
2005 Плугін А.А. д.т.н., 05.23.05 проф. Бабушкін В.І.
Камчатна С.М. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
2003 Єрмак Є.М. д.т.н., 05.23.01 -
Плугін Д.А. к.т.н., 05.23.05 проф. Плугін А.М.
2001 Шумик Д.В. « «
1999 Возненко С.І. « «
Мірошніченко С.В. « «
1997 Павлова (Трикоз) Л.В. « «
1996 Калінін О.А. « «
1995 Грушко О.І. « проф. Бірюков А.І.
1993 Софронов В.С. д.т.н., 05.23.05 -
1992 Насібов Р.Х. к.т.н., 05.23.05 доц. Софронов В.С.
1990 Моісеєв О.І. « проф. Бірюков А.І.
1989 Плугін А.М. д.х.н., 02.00.11 -
1988 Архіпов В.В. к.т.н., 05.23.05 проф. Бірюков А.І.,
доц. Плугін А.М.
1987 Рильцева Т.М. « проф. Мельниченко П.О.
1984 Старосельський О.О. д.т.н., 05.23.05 -
1980 Мельник А.М. к.т.н., 05.23.05 проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
проф. Мельниченко П.О.
Спірін Ю.О. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.
1977 Валявський В.І. « «
1976 Пєтров О.А. « «
1975 Сівцов О.П. « «
Кутах О.П. « «
1974 Подвигін О.І. « «
Семенець Г.Л. к.т.н., буд. мех. проф. Виноградов О.І.
(кафедра будівельної механіки)
1973 Воронов В.Г. д.т.н., 05.23.05 проф. Мчедлов-Петросян О.П.
Волков Є.І. к.т.н., 05.23.05 «
Лібенко Ю.П. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
с.н.с. Угінчус Д.О.
Васильєва В.О. к.т.н., буд. мех. проф. Виноградов О.І.
(кафедра будівельної механіки)
1972 Заворін Л.Г. к.т.н., 05.484 проф. Мчедлов-Петросян О.П.
1971 Воляк П.М. « «
Дмитрієв І.Б. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
доц. Мельниченко П.О.
Калениченко Л.М. « проф. Мчедлов-Петросян О.П.,
доц. Софронов В.С.
Меліхов В.І « проф. Мчедлов-Петросян О.П.
1970 Плугін А.М. « «
Наконечний А.С. « «
1969 Ольгінський О.Г. « «
1968 Жильцов В.П. « «
Зазімко В.Г. « «
Шеїн В.І. « «
1967 Токарєв М.С. « «
Степаненко М.Г. « «
Ольховий Л.Г. « «
1966 Старосельський О.О. « «
Бершадський А.А. « «
Сиренко П.А. « «
1965 Угінчус Д.О. « «
Ушеров-Маршак О.В. « «
Левчук Н.А. « «
Софронов В.С. « «
1964 Мельниченко П.О. « «
1963 Сидорович Д.І. « «
Дюженко М.Г. « «
Філатов Л.Г. « «
1962 Латишев Ф.А. « «
1961 Воробйов Ю.Л. « «
1960 Бабушкін В.І. « «
1958 Бунаков О.Г. « «
1955 Півнєв Ф.А. к.т.н., буд. мех. проф. Виноградов О.І.
(кафедра будівельної механіки)
1954 Бєлякова Н.А. « «
1953 Мчедлов-Петросян О.П. д.т.н., техн. силік. -
1949 Лукащик Й.В. к.т.н., будівлі проф. Герольський С.М. (МІІТ)

1 назва спеціальності 05.23.05 до 1972 р. - 05.484 Строительные материалы, детали и изделия
2 буд. мех. - спеціальність «Будівельна механіка»
3 техн. силік. - спеціальність «Технологія силікатів»