Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри БМКС

Останнє оновлення: Вівторок, 26 вересня 2017, 17:02

Плугін Андрій Аркадійович
доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України і Транспортної академії України


науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії «Підрейкові основи і спецзалізобетон» (ГНДЛ-6); голова Спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02 з присудження наукових ступенів доктора технічних наук і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Будівельні матеріали та вироби» і «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»; член редакційної колегії збірника наукових праць УкрДУЗТ; голова підкомітету ПК11 «Технічна експлуатація споруд та будівель залізниць» технічного комітету стандартизації ТК 310 «Промислове будівництво» Мінрегіону України; заст. голови підкомісії 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Науково-методичної ради МОН України; член секції колійного господарства Науково-технічної ради Укрзалізниці; сертифікований експерт з технічного обстеження будівель та споруд.

Кваліфікація:

 • інженер шляхів сполучення – будівельник (1985, спеціальність «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство», ХІІТ);
 • кандидат технічних наук (1994, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Удосконалення складу та структури бетону з урахуванням електроповерхневих властивостей його складових для підвищення міцності та стійкості виробів кільцевого перерізу» захистив у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ), науковий керівник - В.І. Бабушкін (1930-2007), д.т.н., проф., лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної інженерної академії, Інженерної академії України, Академії будівництва України);
 • доцент (1996, кафедра будівельних матеріалів та виробів);
 • доктор технічних наук (2006, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи» захистив 18.10.2005 у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА), науковий консультант - проф. В.І.Бабушкін);
 • професор (2008, кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд).

Винагороди: Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2007); Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2009); Знак «Залізнична слава» ІІІ ступеня (2010); Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011); Грамота Транспортної академії України (2012); Знак «За сприяння розвитку залізничного транспорту» (2013); Почесна грамота Південно-Західної залізниці (2015); Пам'ятний знак «150 років залізничним військам» (2015).

Біографічні дані:

 • нар.10.09.1963 у м. Харків;
 • 1980–1985 – студент будівельного факультету Харківського інституту інженерів залізничного транспорту;
 • 1985, 87–90 – начальник відділу технічного контролю, головний технолог (1988), головний інженер (1989) заводу «Буддеталь» тресту «Південтрансбуд» Міністерства транспортного будівництва СРСР;
 • 1985–87 – на дійсній строковій військовій службі;
 • 1990–2002 – аспірант, асистент (1993), доцент (1995) кафедри будівельних матеріалів та виробів ХДТУБА (до 1994 ХІБІ);
 • з 2002 – на кафедрі БМКС УкрДУЗТ: докторант, доцент (2005), завідувач кафедри - професор (з 2006).

Основні напрямки наукових досліджень: розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту будівельних конструкцій будівель та споруд.

Автор понад 260 наукових праць, у т.ч. 9 монографій, 19 патентів на винаходи, 15 навчально-методичних розробок, у т.ч. 8 навчальних посібників, багатьох нормативних документів: державного стандарту, галузевих будівельних норм, технічних умов України, інструкцій, правил Укрзалізниці.

GoogleScholar профиль: перейти

ORCID ID перейти

Обрані публікації

Науковий керівник аспірантури і науковий консультант докторантури зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» («Будівельні матеріали та вироби». Підготував 5 кандидатів наук (Донець О.В., ХДТУБА, 2005; Афанасьєв О.В., 2011; Дудін О.А., 2012; Романенко О.В., 2013; Забіяка О.А., 2015) і 1 доктора наук (Костюк Т.О., ХНУБА, 2015).

Викладає дисципліни: Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій; Реконструкція будівель; Нагляд за технічним станом будівель; Діагностування та підсилення земляного полотна; Основи наукових досліджень. Керівник дипломного проектування і магістратури зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» («Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту» і «Промислове та цивільне будівництво»).