Кафедри ІКСТ

Бантюкова Світлана Олександрівна

Останнє оновлення: Понеділок, 04 червня 2018, 10:13
Бантюкова Світлана Олександрівна

Бантюкова Світлана Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1980

Освіта: має вищу освіту у двох професійних напрямках. У 2004 році отримала диплом за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» на факультеті «Управління процесами перевезень» Української державної академії залізничного транспорту. У 2011 році отримала диплом за спеціальністю «Економіка підприємства» на факультеті Економіки транспорту Української державної академії залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності експлуатації сортувальних гірок з урахуванням безпеки їх функціонування, розробка методів оцінки ризиків порушення безпеки функціонування сортувальних гірок, оптимізація людського фактору.

Автор 21 наукової праці, в тому числі двох патентів на корисну модель. В рамках навчально-методичної роботи видано понад 20 навчально-методичних розробок.

Scopus ID

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Бантюкова, С. О. Використання основних принципів теорії безпеки транспортних систем для підвищення рівня безпеки перевезень [Текст] / С. О. Бантюкова // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. − К. : Техніка, 2005. – Вып. 63. − С. 306–311.
 2. Огар, О. М. Методи оцінки рівня безпеки руху в транспортних системах [Текст] / О. М. Огар, С. О. Бантюкова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. − К. : Техніка, 2006. – Вып. 72. − С. 307–313.
 3. Бантюкова, С. О. Математична модель безпеки функціонування сортувальної гірки [Текст] / С. О Бантюкова // Зб. наук. праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 80. – С. 89–95.
 4. Огар, О. М. Управління ризиками в системі «сортувальна гірка» [Текст] / О. М. Огар, С. О. Бантюкова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №4. – С. 41–46.
 5. Бантюкова, С. О. Імовірнісна модель управління безпекою руху на залізничному транспорті [Текст] / С. О Бантюкова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2008. – №3. – С. 28–31.
 6. Пат. 35699 Україна, МПК G09B 9/00, A61B 5/00. Пристрій для навчання та оцінювання роботи операторів [Текст] / В. М.Астахов, С. О. Бантюкова, О. М. Огар ; заявники і патентоволодарі В. М. Астахов, С. О. Бантюкова, О. М. Огар. – № u 2008 09764 ; заявл. 25.07.2008 ; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
 7. Пат. 40353 Україна, МПК G09B 9/00. Спосіб професійного відбору операторів [Текст] / В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова, О. М. Огар; заявники і патентоволодарі В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова, О. М. Огар. – № u 2008 09765 ; заявл. 25.07.2008 ; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
 8. Бантюкова, С. А. Исследование вопросов безопасности функционирования сортировочной горки на примере построения математической модели [Текст] / С. А. Бантюкова // Наука и образование – 2008: матер. IV МНПК. – София, 2008. – С. 32-36.
 9. Бантюкова, С. О. Операційні ризики в системі залізничних перевезень [Текст] / С. О. Бантюкова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: матер. доп. 21-ї МНПК. – Алушта, 2008 . – №4 (Додаток). – С. 20.
 10. Бантюкова, С. О. Оцінка надійності діяльності оператора у системі «людина-техніка» [Текст] / С. О Бантюкова // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 113. – С. 51–56.
 11. Системний підхід до управління безпекою розформування составів на гірках [Текст] / О. М. Огар, І. В. Берестов, С. О. Бантюкова, В. О. Амосов // Зб. наук. праць. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 134. – С. 14–22.
 12. Огар, О. М. Представлення параметрів метеорологічних умов при розрахунках гірки і моделюванні сортувального процесу [Текст] / О. М. Огар, С. О. Бантюкова, О. С. Губачова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 4/3 (46). – С. 4–7.
 13. Бантюкова, С. О. Логіко-ймовірнісне моделювання ризику виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки [Текст] / С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1/3 (67). – С. 30–37.
 14. Бантюкова, С. О. Підвищення надійності безпечної роботи оператора сортувальної гірки [Текст] / С. О. Бантюкова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ: тези доп. 76-ї МНТК. – Харків, 2014. – Вип. 143. – С. 228.
 15. Бантюкова, С. О. Математична модель визначення рекомендованих параметрів керування вагонними уповільнювачами [Текст] / С. О. Бантюкова // Современные проблемы производства и ремонта в промышленности и на транспорте: матер.14-го МНТС. – Свалява, –Киев: АТМ Украины, 2014. – С.277-279.
 16. Бантюкова, С. О. Математична модель управління безпекою розформування составів на гірках [Текст] / С. О. Бантюкова // Інноваційні технології на залізничному транспорті: зб. тез V МНПК. – Лондон, 2014. – С. 132-134.
 17. Бантюкова, С. О. Підвищення надійності безпечної роботи оператора сортувальної гірки [Текст] / С. О. Бантюкова // Інформаційні технології і мехатроніка: зб. тез ВНПК. – Харків, 2014. – С. 25-26.
 18. Бантюкова, С. О. Розробка сценарної логіко-ймовірнісної моделі ризику виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки [Текст] / С. О. Бантюкова // Научное пространство Европы – 2014: матер. Х МНПК. – Przemysl, 2014. – С. 18-24.
 19. Бантюкова, С. О. Управління безпекою розформування составів на сортувальних гірках [Текст] / С. О. Бантюкова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - Харків: УкрДАЗТ, НВП «Технологічний центр», 2015. – № 3/3 (75). – С. 4–9.
 20. Бантюкова, С. О. Аналіз основних аспектів управління ризиками виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки [Текст] / С. О. Бантюкова // Зб. наук. праць. – Х. : УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 251–260.
 21. Бантюкова, С. О. Аналіз основних аспектів управління ризиками виникнення порушень безпеки функціонування сортувальної гірки [Текст] / С. О. Бантюкова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ: тези доп. 77-ї МНТК. – Харків, 2015. – Вип. 151. – С. 53.
 22. Оцінка впливу кваліфікації учасників розробки програмних засобів на надійність мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики / М. О. Колісник, І. В. Піскачова, С. О. Бантюкова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 6. - С. 88–93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2016_6_15
 23. Бантюкова, С. О. Аналіз методів та критеріїв оцінки рівня безпеки руху на залізничному транспорті [Текст] / С. О. Бантюкова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ: тези доп. 78-ї МНТК. – Харків, 2016. – Вип. 160. – С. 25.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Комп’ютерна техніка та програмування 275 / Бакалавр
2 Алгоритмізація та програмування 151 / Бакалавр
3 Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт 151 / Бакалавр

 

...