Кафедри механіко-енергетичного факультету

Колектив кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 29 травня 2017, 09:42

Професорсько-викладацький склад:

Устенко Олександр Вікторович
професор, доктор технічних наук
академік Транспортної академії наук України, декан механічного факультету

Автор понад 70 наукових робіт та навчально-методичних розробок.

Коло наукових інтересів - удосконалення методів технічної експлуатації тягового рухомого складу залізниць та метрополітенів.

Тартаковський Едуард Давидович
завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук

Автор бiльше 300 публiкацiй, 42 винаходiв та патентів, 9 навчальних посібників, 7 монографій.

Наукові напрямки робіт - виробництво нового ТРС з прогнозуванням характеристик на весь життєвий цикл. Науковий керівник докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри.

Жалкін Сергій Григорович
професор, кандидат технічних наук

Автор понад 120 наукових праць, 9 винаходів і 4 монографій.

Коло наукових інтересів - вдосконалення та теплотехнічна модернізація тепловозів, організація їх сезонної експлуатації.

Бабанін Олександр Борисович
професор, доктор технічних наук

Автор понад 65 наукових робіт та навчально-методичних розробок.

Коло наукових інтересів - діагностування тягового рухомого складу залізниць та метрополітенів.

Пузир Володимир Григорович
професор, доктор технічних наук

Автор понад 70 наукових робіт, має авторські свідоцтва на винаходи.

Коло наукових інтересів - засоби діагностування ТРС, інформаційні технології. Приймає участь у підготовці аспірантів та здобувачів наукового ступеню.

Фалендиш Анатолій Петрович
професор, доктор технічних наук

Автор понад 150 наукових робіт, навчально-методичних розробок.

Коло наукових інтересів - розробка нових типів рухомого складу, оцінка технічного рівня і життєвого циклу рухомого складу, експлуатаційні випробування нових та модернізованих локомотивів.

Крашенінін Олександр Семенович
професор, доктор технічних наук

Автор більше 90 наукових праць і навчально-методичних розробок.

Коло наукових інтересів - підвищення ефективності технічного обслуговування і поточного ремонту тягового рухомого складу.

Жалкін Денис Сергійович
професор, доктор технічних наук

Автор понад 65 наукових праць та навчально методичних розробок.

Коло наукових інтересів - сезонне регулювання дизелів тепловозів, діагностика технічного стану дизелів, розробка моделей впливу сезонних факторів на процес експлуатації та ремонту тепловозів, оптимізація обсягів та періодичності робіт при експлуатації тепловозів у різні сезони року.

Пасько Ольга Володимирівна
заступник декана
механічного факультету,
доцент, кандидат технічних наук

Автор понад 60 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – асинхронний привод та електричне устаткування ТРС.

Михалків Сергій Васильович
доцент, кандидат технічних наук

Автор 35 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – технічна діагностика тягового рухомого складу. Завідувач науково-дослідною частиною.

Чигирик Наталія Дмитрівна
доцент, кандидат технічних наук

Автор понад 25 наукових праць та навчально методичних розробок.

Коло наукових інтересів – ресурсозбереження в локомотивному господарстві та експлуатація тягового рухомого складу.

Дацун Юрій Миколайович
доцент, кандидат технічних наук

Автор понад 25 наукових праць та навчально методичних розробок.

Коло наукових інтересів - удосконалення організації та технології технічного обслуговування і ремонту локомотивів. Керівник експертної групи з атестації локомотиворемонтних підприємств та дільниць експлуатації локомотивних депо.

Харламов Павло Олександрович
доцент, кандидат технічних наук

Автор понад 30 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів - системи і комплекси сервісного обслуговування та ремонту.

Зіньківський Артем Миколайович
доцент, кандидат технічних наук

Автор 15 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – експлуатаційні випробування нових та модернізованих локомотивів.

Рогаль Віталій Валерійович
старший викладач

Автор 10 наукових праць.

Коло наукових інтересів - діагностування механічного та електричного обладнання тягового рухомого складу. Провідний експерт експертної групи з атестації локомотиворемонтних виробництв.

Коваленко Дмитро Миколайович
старший викладач

Автор понад 15 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – механічна частина ТРС, опори ковзання, новітні матеріали та технології у локомотивному господарстві. Заступник завідувача кафедрою.

Аулін Дмитро Олександрович
старший викладач

Автор понад 20 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – утримання паливно-складського господарства та ефективне використання палив та присадок до них. Вчений секретар кафедри.

Коваленко Віталій Іванович
старший викладач

Автор 10 наукових праць та науково-методичних розробок, 1 патенту на винахід.

Коло наукових інтересів – вплив сезонних факторів на експлуатаційні показники локомотивів. Відповідальний за виробничу практику студентів.

Ходаківський Андрій Миколайович
старший викладач

Автор 15 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – мікропроцесорне управління ТРС, методи обробки діагностичної інформації сучасних локомотивів.

Коваленко Олександр Сергійович
асистент

Автор 10 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – автоматизація виробничих процесів на залізничному транспорті.

Клименко Олександр Вікторович
асистент

Автор 10 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – Удосконалення технології ремонту рухомого складу, модернізація тепловозів та розробка нового рухомого складу.

Анацький Олександр Олександрович
асистент

Автор 7 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – електронні керуючі системи локомотивів.

Обозний Олександр Миколайович
асистент

Автор 10 наукових праць та науково-методичних розробок. Член експертної групи з атестації локомотиворемонтних підприємств.

Коло наукових інтересів – розробка і впровадження інформаційних систем на підприємствах локомотивного господарства.

Іванченко Дмитро Анатолійович
асистент

Автор 15 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – випробування тягового рухомого складу, математичне моделювання робочих процесів тепловозів.

Сумцов Андрій Леонідович
асистент

Автор 22 наукових праць та науково-методичних розробок.

Коло наукових інтересів – модернізація тягового рухомого складу, системи утримання локомотивів.

Навчально-допоміжний персонал:

Пономарьова Галина Опанасівна інженер першої категорії
Максимов Максим Валерійович завідуючий навчальною лабораторією
Жовтий Юрій Володимирович завідуючий навчальною лабораторією
Репіхов Микола Маркович старший лаборант

Аспіранти:

Гогаєв Валерій Артурович  аспірант
 Пономаренко Олена В'ячеславовна  аспірант