Кафедри механіко-енергетичного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 30 вересня 2014, 07:26

Напрямок наукових досліджень координується науковими школами під керівництвом: професора, д.т.н. Гусевського Ю.І. «Перспективні системи автоматизованого тягового електроприводу з напівпровідниковими перетворювачами; професора, д.т.н. Щербака Я.В. «Динаміка систем з перетворювачами електричної енергії».

В складі кафедри діє галузева науково-дослідна лабораторія «Автоматизовані та вентильні електромеханічні системи тяги».

Замовником науково-дослідних робіт є Укрзалізниця та промислові підприємства України. Наукові дослідження виконуються професорсько-викладацьким складом, докторантами та аспірантами кафедри. Напрямок наукових досліджень націлений на:

  • створення сучасних тягових систем електричних передач рухомого складу;
  • модернізацію існуючого парку рухомого складу;
  • розробка енергоефективних систем електропостачання ЕРС;
  • модернізацію та створення нових тягових електродвигунів;
  • питання ресурсо- та енергозбереження на транспорті;
  • розробку перетворювачів електричної енергії на сучасній елементній базі;
  • поліпшення електромагнітної сумісності систем електричного транспорту.

З 1997 року кафедра виконує функції Головної організації Укрзалізниці по проблемах наукового забезпечення, створення, експлуатації, обслуговування і ремонту електропоїздів.

Результатами наукової діяльності кафедри є створені: професором Щербаком Я.В. «Основи теорії і методи регулювання субгармонік перетворювачів електричної енергії» та розроблені професором Гусевським Ю.І. «Наукові основи створення ефективних систем тягових електроприводів з тиристорними перетворювачами для автономних локомотивів».

Науково-дослідна робота кафедри націлена на потреби виробництва. Так, під керівництвом професора Щербака Я.В., в результаті комплексних досліджень в області статичних перетворювачів, розроблені основні методичні підходи по створенню конкурентоздатних перетворювачів енергії. Як результат, на замовлення Харківського державного приладобудівного заводу ім. Т.Г. Шевченка виконана розробка та впроваджено в серійне виробництво пускорегулюючих перетворювачів для систем освітлення рухомого складу. Цими перетворювачами комплектуються вагони нових електропоїздів холдінгової компанії «Луганськтепловоз». Розроблені статичний перетворювач для живлення власних потреб, трифазний перетворювач для живлення асинхронного двигуна та пускорегулюючий перетворювач для живлення люмінесцентних ламп трамвайного вагону впроваджені в експлуатацію в КП «Міськелектротранс» м. Харкова.

Групою спеціалістів кафедри під керівництвом доцента Яцька С.І. проводяться дослідження в напрямку ресурсо- та енергозбереження на рухомому складі залізниць та метрополітенів і виконується технічне супроводження створення вітчизняних електропоїздів.

На випробуваннях нового вітчизняного електропоїзду ЕПЛ2Т

Великий обсяг робіт в напрямку створення статичного перетворювача для живлення власних потреб електровоза та напівпровідникової системи керування тяговими електродвигунами шахтного електровоза виконано к.т.н., доцентами Семененко О.І. і Нікуліним В.С.

Участь викладачів кафедри у наукових дослідженнях за останні роки має тенденцію до зростання. До наукових досліджень все більш активно залучаються здібні студенти.

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти приймають участь в міжнародних та національних науково-технічних конференціях.

Високий рівень наукових досліджень в області систем електричної тяги надає кафедрі можливість мати міцні докторантуру та аспірантуру. На кафедрі успішно захистили дисертації:

д.т.н. – Панасенко М.В., Гусевський Ю.І., Щербак Я.В.;

к.т.н. – Чумак В.В., Собчак А.П., Карпенко Н.П., Семененко О.І., Нікулін В.С., Сушко Д.Л., Ягуп К.В.

Розширення області досліджень та зростання потреби в постійному обміні новітньою інформацією зумовило створення на кафедрі під керівництвом НАН України постійно діючого семінару «Напівпровідникові та мікропроцесорні пристрої в електроенергетичних системах транспорту» з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики».