Кафедри механіко-енергетичного факультету

Яцько Сергій Іванович

Останнє оновлення: Вівторок, 02 липня 2019, 22:55

 

yacko

Яцько Сергій Іванович
Кандидат технічних наук, Доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1954

Освіта: У 1976 році закінчив Одеський політехнічний інститут зі спеціальністю «Електричний привод і автоматизація промислових установок».

Кандидат технічних наук з 1991 року.

Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Луганському машинобудівному інституті за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів».

Тема дисертаційної роботи: «Повышение эффективности реостатного тормоза магистральных тепловозов с передачей переменно-постоянного тока».

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності систем електричної тяги. Підготував 2 кандидатів наук.

Науковий керівник галузевої науково – дослідної лабораторії електричного моторвагонного рухомого складу.

Автор 84 наукових праць.

Участь у конференціях та семінарах:
Участь в роботі щорічних науково – методичних конференціях Українського державного університету залізничного транспорту.

Керівництво науковою роботою студентів: 4 особи

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

 1. Яцько, С.И. Адаптивное управление в дискретных системах високого порядка с запаздыванием [Текст]/Б.Т. Сытник, С.И. Яцько, В.А. Брыксин, В.С. Михайленко, Ю.П. Усков// Зб. наук. пр. – Х.:УкрДАЗТ, 2012.-Вип. 128.-С. 182-192.
 2. Яцько, С.І. Методологія вибору раціональної стратегії визначення характеристик перспективного моторвагонного рухомого складу [Текст]/ С.І. Яцько// Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012.-Вип. 29.-С. 182-195.
 3. Яцько, С.И. Адаптивное управление в дискретных системах високого порядка с запаздыванием. Часть 3. Синтез адаптивного частотно-импульсного ПИ-регулятора с оптимизацией параметров настройки на основе критерия гарантированой степени устойчивости [Текст]/ Б.Т. Сытник, С.И. Яцько, В.А. Брыксин, В.С. Михайленко, Ю.П. Усков //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. - №1.-С.71-79.
 4. Яцько, С.І. Методи зниження витрат електроенергії шляхом узгодження режимів робот споживачів електроенергії моторвагонного рухомого складу [Текст]/ С.І. Яцько//Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. - №5.-С.17-19.
 5. Яцько, С.І. Обґрунтування вибору методів контролю нагрівостійкості тягових електричних машин[Текст]/С.І. Яцько, В.В. Карпенко, Д.Ю. Василенко//Зб. наук. пр. – Х.:УкрДАЗТ, 2013.-Вип. 136.-С. 146-152.
 6. Яцько, С.І. Інформаційно-керуючі системи в структурі управління та обслуговування рухомого складу [Текст]/ С.І. Яцько, Я.В. Ващенко//Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. - №1.-С.77-81.
 7. Яцько, С.І. Нейромережева модель діагностування системи "Автономний інвертор напруги – тяговий асинхронний двигун" тягової електропередачі[Текст]/ С.І. Яцько, Я.В. Ващенко//Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013.- №4.-С.27-30.
 8. Яцько, С.І. Штучна нейромережева система неперервного типу для діагностики тягового електроприводу[Текст] / С.І. Яцько, О.В. Макотринський, Я.В. Ващенко//Зб. наук. пр. – Х.:УкрДАЗТ, 2013.-Вип. 141.-С. 152-156.
 9. Организация мониторинга технического состояния подвижного состава [Текст]: тези доповідей/ С.І. Яцько, Я.В. Ващенко //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013.- №4.- С.37.
 10. Никоненко, Д.В. Дослідження математичної моделі системи регулювання електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02 в режимі електродинамічного гальмування [Текст] /Д.В Никоненко, О.О. Шкурпела, Г.І. Яровий, С.І. Яцько//Вісник НТУ «ХПІ» Серія Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика (спеціальний випуск). – 2013.- №136. -С.146-148.
 11. Дяченко, В.С. Побудова моделі електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02 для дослідження режимів гальмування[Текст] / В.С. Дяченко, О.О. Шкурпела, С.І. Яцько // Зб. наук. пр. – Х.:УкрДАЗТ, 2013.-Вип. 141.-С. 226.
 12. Ващенко Я. В. Методи діагностування технічного стану обладнання рухомого складу в умовах недостатньої та недостовірної інформації / С.І. Яцько, Я.В. Ващенко // Тези доповідей 75-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Напрямок «Рухомий склад і тяга поїздів». – Харків: УкрДАЗТ. – 2013. – Вип.136. – С.339.
 13. Ващенко Я. В. Удосконалена система моніторингу стану асинхронного тягового електроприводу рухомого складу/ С. І. Яцько, Я. В. Ващенко // Тези доповідей 76-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: УкрДАЗТ.–2014. – Вип.142. – С.224.
 14. Яцько С.І. Діагностика порушень у роботі тягового електропривода / С.І. Яцько, Я.В. Ващенко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х.:УкрДАЗТ, 2014. - Вип.143. – С. 195-197.
 15. Ващенко Я. В.Система моніторингу стану асинхронного тягового електроприводу рухомого складу / С.І. Яцько, Я.В. Ващенко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 79-84.
 16. Ващенко Я. В. Дослідження електромагнітних процесів при аварійних режимах у тяговому асинхронному електроприводі рухомого складу / С.І. Яцько, Б.В. Паршин, Я.В. Ващенко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків:УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 158, т.2. – С. 140-148.
 17. Ващенко Я. В.Повышение эффективности деятельности организаций железнодорожного транспорта на базе использования системы технического диагностирования в структуре обслуживания тягового асинхронного электропривода/ С.И. Яцько, Я.В. Ващенко// Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности). Международный сборник научных трудов. – Гомель:БелГУТ. –2015. – Вып. 8. – С. 311-319.
 18. Ващенко Я. В. Підвищення ефективності виявлення пошкоджень в тяговому асинхронному двигуні на основі розширеного фільтра Калмана / С. І. Яцько, Я. В. Ващенко // Тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: УкрДАЗТ. –2015. – Вип.148. – С.128.
 19. Ващенко Я. В.Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу/ С. І. Яцько, Я. В. Ващенко // Тези доповідей 78-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: УкрДАЗТ. –2016. – Вип.159. – С.256.
 20. S. I. Yatsko, O.O. Shkurpela Control system asynchronous electric traction drive// Metallurgical and Mining Industry. № No.6 -2017.— 2017 Metallurgical and Mining Industry No.6 — 2017. рр.14-19
Навчально-методичні розробки:
 1. Яцько С.І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»/ С. І. Яцько. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. -42с.
 2. Яцько С.І. Система електропостачання електричного транспорту з накопичувачами енергії. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» / С. І. Яцько – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 40с.
 3. Яцько С.І., Шкурпела О.А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматичні системи керування ЕРС» / С. І. Яцько, ., О.А. Шкурпела – Харків. : УкрДАЗТ, 2013. – 10с.

   

 Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна ОКР
1 Автоматичні системи керування електричного рухомого складу Бакалавр
2 Методологія інженерної та наукової роботи Бакалавр
3 Енерго- та ресурсозберігаючі технології керування ЕРС Бакалавр 
4 Автоматизація систем електропостачання Магістр 
5 Системний аналіз та обґрунтування прийняття технічних рішень на залізничному електротранспорті Магістр 
6 Основи підвищення ефективності систем електричної тяги Магістр