Кафедри економічного факультету

Калабухін Юрій Євгенович

Останнє оновлення: П'ятниця, 06 березня 2020, 08:05
Калабухін Юрій Євгенович

Калабухін Юрій Євгенович
декан факультету економіки транспорту,
доктор технічних наук, професор


 

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1960

Освіта: У 1982 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Тепловози і тепловозне господарство». У 2001 році здобув другу вищу освіту в Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат технічних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 068.44.01 при Луганському машинобудівному інституті за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено в 2010 році. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”.

Напрямок наукової діяльності: техніко-економічні дослідження лімітної ціни рухомого складу (локомотиви, електро- та дизель-поїзди, вагони) в рамках концепції життєвого циклу.

Автор понад 140 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професор Калабухін Ю.Є. видав та підготував до друку 110 науково-методичних та 30 навчально-методичних розробок.

Профіль в GoogleScholar

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Калабухін Ю.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» / Ю.Є. Калабухін. - Частина 1. – Харків: УкрДАЗТ, 2003. – 26 с.
 2. Дикань В.Л. Технология машиностроения: учебное пособие / В.Л. Дикань, Ю.Е. Калабухин, В.А. Мельник. – Харьков: «Олант», 2005. – 160 с.
 3. Дикань В.Л. Економіка і організація локомотивного господарства: підручник / В.Л. Дикань, Ю.Є. Калабухін, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, Т.М. Юсупова. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 410 с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Ю.Є. Калабухін. – В 2-х частинах. - Харків: УкрДАЗТ, 2012.
 5. Впровадження інновацій у сферу вагоноремонтного підприємства та їх економічна ефективність: методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Ю.Є. Калабухін, І.Е. Мартинов, Т.О. Тимофеєва, В.Г. Равлюк. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 38 с.
 6. Калабухін Ю.Є. Напрямки проведення інформаційно-технологічної реформи телекомунікаційної мережі Укрзалізниці / Ю.Є. Калабухін, С.І. Приходько, О.С. Жученко, О.С. Волков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - Харків: УкрДАЗТ, 2013. – №6. – С. 52-55.
 7. Калабухін Ю.Є. Ефективність використання електровозів 2ЭС10 і ВЛ11М в гірських умовах з урахуванням вартості їх життєвого циклу / Ю.Є. Калабухін, С.Г. Грищенко, А.П. Фалендиш // Залізничний транспорт України. – 2013. – №5/6. – С.53-59.
 8. Калабухін Ю.Є. Управління прибутком торгівельних підприємств / Ю.Є. Калабухін, Д.Ю. Ткаченко // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ. - 2014. – Вип. 46. – С.274-277.
 9. Калабухін Ю.Є. Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті / Ю.Є. Калабухін, О.І. Зоріна, В.В. Ткаченко // Зб. наук. праць Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ, 2014. – №7. – С. 13-19.
 10. Калабухин Ю.Е. Совершенствование организации материально-технического обеспечения при техническом обслуживании и ремонте локомотивов в депо / Ю.Е. Калабухин, Т.А. Ольховская // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганск: СНУ, 2014. – №3 (210). – С. 89-93.
 11. Калабухин Ю.Е. Экономическая эффективность повышения ресурса режущих элементов землеройно-транспортных машин ионно-плазменным напылением / Ю.Е. Калабухин, Е.С Венцель, А.В. Щукин // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2014. – № 2 (120). – С. 61–71.
 12. Калабухін Ю.Є.  Відповідність стану локомотивного господарства вимогам міжнародних транспортних коридорів//Ю.Є. Калабухін, В.В. Ткаченко//Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 50. – С. 14-15.
 13. Калабухін Ю.Є. Применение концепции жизненного цикла для оценки инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Евроазиатской интеграции//Ю.Є. Калабухін, О.В. Рудковський//Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 54. – С. 53-54.
 14. Калабухін Ю.Є. Вирішення проблеми наукового обґрунтування варіанту модернізації маневрових/Ю.Є. Калабухін, О.В. Рудковський//Тези доповідей за матеріалами тринадцятої науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 58. – С. 143-146.
 15. Калабухін Ю.Є. Концепція життєвого циклу в теоретичних підходах до вибору варіанту інвестицій в оновлення парка тягового рухомого складу//Ю.Є. Калабухін, Н.М. Каменева, Д.Д.Зленко// Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ,  2018. – Вип. 62. – С. 241-248. Фахове видання

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економіка промислового і міського електропостачання 141 / Магістр

Є керівником дисертаційних робіт аспірантів, під його керівництвом захистився 1 аспірант.