Кафедри економічного факультету

Компанієць Вікторія Віталіївна

Останнє оновлення: Четвер, 14 листопада 2019, 12:38
Компанієць Вікторія Віталіївна

Компанієць Вікторія Віталіївна
доктор економічних наук, професор


 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1969

Освіта: У 1993 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Кандидат економічних наук з 1995 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Харківському державному університеті за спеціальністю 08.02.03 – «Організація, управління, планування і регулювання економіки».

Науковий ступінь доктора економічних наук присуджено в 2012 році. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Управління розвитком соціально-економічних систем в духовно-моральному та соціокультурному вимірі» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральних та соціокультурних координатах; особливості соціально-економічної системи, у т.ч. системи управління східнослов’янської цивілізації; оцінка якості трудового життя працівників та управління трудовою поведінкою; оцінка якості системи управління підприємством та психологічної моделі управління управлінців; зміна соціально-економічної свідомості через освітній простір та формування духовно-моральної соціально-економічної системи.

Автор понад 150 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Компанієць В.В. видано та підготовлено до друку 149 науково-методичні та 61 навчально-методичні розробки, з них 5 монографії, 3 підручника, 1 навчальний посібник.

Профільв GoogleScholar

ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія / О.Ф.Новікова, М.Є.Дейч, О.В.Панькова, В.В. Компанієць та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2013. – 296 с.
  2. Компанієць В.В. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту: підручник / В.Л. Дикань, В.В. Компанієць, І.Л. Назаренко. - Харків: УкрДАЗТ, 2013. - 504 с.
  3. Компаниец В.В. Об основах развития экономической науки и образования сквозь призму творчества С.Н. Булгакова и И.А. Ильина [Текст] / В.В. Компаниец // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ. - 2013. – Вип. 43. – С. 242-248.
  4. Компанієць В. В. Демографічна криза в Україні в духовно-моральному та соціально-економічному вимірах / В. В. Компанієць // Економіка. Управління. Інновації. Житомирський державний університет імені Івана Франка (електронне наукове фахове видання). – 2013. - №1 (9).
  5. Компанієць В. В. Щодо принципових змін у сучасній економічній освіті: духовно-моральні та соціокультурні пріоритети / В. В. Компанієць // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ. - 2013. – Вип. 42. – С. 436-440.
  6. Компаниец В. В. Ценность труда: идеал и реальность, угрозы и перспективы [Текст] / В. В. Компаниец // Збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. - 2013. - Вип. 2(6). – С. 23-29.
  7. Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Частина 2. Якість управління соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні пріоритети (на прикладі залізничного транспорту): монографія / В. В. Компанієць. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 296 с.
  8. Компаниец В.В. О ценностном измерении экономики Украины и доминантах развития экономического образования. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків, 2015. – Вип. 49. - С. 235-239.
  9. Компанієць В.В. Виртуальная мировая экономика: суть и ценностные основы // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративна логістика» / Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 50. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – С. 123-124.
  10. Компанієць В. В. Щодо нової парадигми західного менеджменту / В. В. Компанієць // Збірник наукових праць «Соціально-трудові відносини: теорія та практика» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. - 2016. - Вип. 1(11). – С. 80-86.
  11. Компаниец В.В. Стратегия развития железнодорожного транспорта: анализ системных ошибок и их последствий (история и современность внедрения рыночной парадигмы) Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. - №58 – С. 109-117.
  12. Компаниец В.В. Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление / В.В. Компаниец // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 61. – Харків: УкрДАЗТ, 2018. – С. 36-47.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економічна психологія 051,076 / Бакалавр
2 Основи духовної культури 051,076 / Бакалавр
3 Моральні основи економіки та підприємницької діяльності 051 / Магістр
4 Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту 051,076 / Бакалавр
5 Теорія економічного аналізу 051 / Бакалавр