Кафедри економічного факультету

Шраменко Олена Вікторівна

Останнє оновлення: Середа, 04 березня 2020, 15:31
Шраменко Олена Вікторівна

Шраменко Олена Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1975

Освіта: У 1998 році закінчила з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 в Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку» на тему: «Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку (за матеріалами залізничного транспорту)» (науковий керівник - професор Дикань В.Л.).

У 2011 році отримала другу вищу освіту у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Психологія».

Напрямок наукової діяльності: стратегічне партнерство та інтеграція підприємств в умовах глобалізації ринку.

Автор понад 79 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцент Шраменко О.В. є автором 5 підручників і навчальних посібників, 3 монографій, 40 наукових статей.

Профільв GoogleScholar

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1.  Шраменко О. В. Аналіз альтернативних рішень формування технічної бази залізничного транспорту в умовах розвитку мультимодальних перевезень // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015 – Вип. 50. – С.210-214.

 2.  Шраменко Е.В. Изменение вектора мировых экономических процессов в разрезе развития транснациональных корпораций// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016 –Вип. 54. – С.402-406.

 3.  Шраменко О. В. Забезпечення інфраструктурної безпеки залізничного транспорту //Вісник економіки транспорту і промисловості. ‑ 2016. ‑ Вип. 56. ‑ С. 113-118.

 4.  Шраменко О.В., Полякова О.М. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі // Вісник економіки транспорту і промисловості (Спецвипуск) ‑ 2017. ‑ Вип. 58. ‑ С. 126-134.

 5.  Шраменко О. В. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на основі розвитку інформатизації економічних операцій // Вісник економіки транспорту і промисловості ‑ 2017. ‑ Вип. 59 ‑ С. 32-37.

 6.  Шраменко О. В., Полякова О. М. Державне регулювання природних монополій в умовах глобальної економіки та розвитку науково-технічного прогресу // Економіка та суспільство, 2018. ‑ № 16. – С.226-232. ‑ Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/35.pdf.

 7. Olena Dikan, Olena Polyakova, Olena Shramenko, Marina Ustenko, Anna Rekun Specifics of Participation of Industrial Companies of the Railway Transport in Ukraine in Functioning of Innovation-Oriented Industrial Logistic Clusters //International Journal of Engineering & Technology. – 2018. ‑ №7 (4.3). – P. 426-431 (включено до наукометричної бази SCOPUS, фахове видання)

 8.  Дикань В.Л., Шраменко О.В. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб’єктів малого та середнього бізнесу // Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: монографія / За ред. д.е.н., проф. Ареф'євої О.В. ‑ К.: ФОП Маслаков, 2019. – С. 47- 55.

 9.  Полякова О.М., Шраменко О.В. Інфраструктурна складова забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі залізничного транспорту). Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko. - Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 32 – 45.

 10.  Kompaniets V., Polevaya V., Poliakova E., Shramenko E. Readiness of workers for a new economy in condition of systemic changes (man - technologies – economy). SHS Web of Conferences Volume 67 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics”. DOI:https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706028

 11. Шраменко О.В., Українська Л.О. Вплив еволюційних процесів на розвиток інфраструктури залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості. ‑ 2019. ‑ Вип. 68. ‑ С. 144-150

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Техніко-економічне обгрунтування проектів 275,123 / Магістр
2 Конкурентна стратегія підприємств 051 / Магістр
3 Економіка локомотивного господарства 273 / Магістр
4 Стратегічне управління підприємством 051 / Магістр