Кафедри економічного факультету

Токмакова Ірина Василівна

Останнє оновлення: П'ятниця, 06 березня 2020, 08:23
Токмакова Ірина Василівна

Токмакова Ірина Василівна
заступник завідувача кафедри по науково-дослідній роботі, доктор економічних наук, професор


e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1976

Освіта: У 1998 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Географія». У 2001 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит».

Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено у 2007 році. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Механізми підвищення еколого-економічної ефективності управління підприємством» (науковий керівник - професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: "Забезпечення стійкого розвитку підприємств промисловості та транспорту","Соціально-господарська відповідальність підприємств","Управління розвитком трудового потенціалу","Економічна безпека підприємства","Міжнародні транспортні коридори і корпоративна логістика".

Автор понад 100 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Токмаковою І.В. видано та підготовлено до друку 29 наукових та 27 навчально-методичних розробок, 120 наукових статей.

Профільв GoogleScholar

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Дикань В.Л. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції: монографія / В.Л. Дикань, І.В. Токмакова. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. - 150 с.
 2. Дикань В.Л. Економіка і організація локомотивного господарства: підручник / В.Л. Дикань, Ю.Є. Калабухін, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, Т.М. Юсупова. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – 410 с.
 3. Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 331 с.
 4. Токмакова І.В. Принципи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України / І.В Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Х.: УкрДАЗТ. – 2012. - № 40. – С. 116-119.
 5. Токмакова І.В. Сутність стратегічного партнерства на залізничному транспорті / І.В Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - . - Х.: УкрДАЗТ. – 2013. - № 41. – С. 130-133.
 6. Токмакова І.В. Теоретико-методичні основи адаптивного управління підприємствами залізничного транспорту у сучасних умовах / І.В. Токмакова, Н.В. Янченко. - Х.: УкрДАЗТ, 2013. - 196 с.
 7. Токмакова І.В. Мотивація трудової поведінки працівників підприємств залізничного транспорту в умовах реформування / І.В Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. - №44. – С. 286-289.
 8. Токмакова І.В. Ресурсний потенціал підприємств залізничного транспорту як базис стійкого зростання / І.В Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. - №45. – С. 123-126.
 9. Токмакова І.В. Переваги реалізації стратегічного бізнес-партнерства на залізничному транспорті//Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2015. — № 49. — С. 88 — 91. (фахове видання)
 10. Токмакова І.В.Стратегічне управління персоналом на підприємствах залізничного транспорту//І.В. Токмакова, А.В. Кузуб//Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2016. — № 53. — С. 110 — 114. (фахове видання
 11. Токмакова І.В., Войтов І.М., Штефан К.І. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С.179-186. (фахове видання) [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus(ICV 2016: 57.02) ]  
 12.  Токмакова І.В., Шатохіна Д.А., Мельник С.В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 64. –С. 283-291. (фахове видання) [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus(ICV 2016: 57.02) ]
 13.  Токмакова І.В., Войтов І.М, Паламарчук Т.О. Формування стратегічного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 130-139. (фахове видання) [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus(ICV 2016: 57.02)
 14.  Токмакова І.В.,  Доброскок О.В. Удосконалення процесу адаптації персоналу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2019. № 67. С. 79-86. (фахове видання) [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus(ICV 2016: 57.02) ]
 15. Токмакова І.В., Чередниченко О.Ю., Войтов І.М., Паламарчук Я.С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2019. – № 68. С. 125-134. (фахове видання) [Видання включено до наукометричної бази даних Index Copernicus(ICV 2016: 57.02) ]

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Аналіз господарської діяльності 071 / Бакалавр
2 Державне та регіональне управління 051 / Бакалавр
3 Державне управління економікою 051 / Бакалавр
4 Управління трудовим потенціалом підприємства 051 / Магістр
5 Методи стратегічного управління Спеціаліст
6 Інституційний аналіз економічного розвитку Спеціаліст

Керує науковою роботою студентів та підготовкою і проведенням олімпіад. Науковий керівник аспірантів (під керівництвом Токмакової І.В. захищена 1 кандидатська дисертація Янченко Н.В. на тему «Адаптивне управління підприємствами залізничного транспорту в сучасних умовах»).