Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Кафедра «Філософія та соціологія»

Останнє оновлення: Понеділок, 07 липня 2014, 14:13

У 2005-2010 рр.. кафедрою виконано науково-дослідну роботу за темою «Філософське та науково - методологічне дослідження теоретичних засад прийняття оптимальних рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах збільшення інтенсивності руху поїздів».

Розробниками цієї теми є:

проф. В.Н. Петрушов (провідний науковий співробітник), проф. А.П. Гужва (старший науковий співробітник), доц. В.А. Лебедєв (старший науковий співробітник), Р.І. Бугайова (молодший науковий співробітник), О.В. Сальник (технік), І.В. Соломаха (лаборант).

Об'єктом дослідження є процеси прийняття оптимальних рішень оперативним персоналом структур і підрозділів залізниці. На порядку денному актуальною є методологічна розробка онтологічних засад філософії управління.

Мета роботи ‒ створення сучасної ідеології професійного мислення фахівців у галузі залізничного транспорту України, спрямованої на формування високої інтелектуальної культури прийняття оптимальних рішень щодо забезпечення ефективності функціонування швидкісних залізниць.

Досягнення мети роботи зумовило необхідність постановки та вирішення двох головних завдань:

  1. Фундаментальні дослідження проблем становлення філософії управління.
  2. Прикладні дослідження різних сфер застосування результатів філософсько-методологічного аналізу процесів управління і прийняття рішень.

Об'єкт дослідження ‒ управлінська діяльність людини і різні функції систем управління, що розглядаються в діалектичній єдності і в усьому розмаїтті протиріч.

Предметом дослідження є онтологічний базис філософії управління і прийняття рішень, сформований на теоретичних засадах європейського адогматизму з урахуванням трансформаційних процесів у суспільстві та загальній картині світу.

Методи дослідження: використано цілий комплекс прийомів і методів теоретичного дослідження поставленої проблеми: метод адогматичного аналізу явищ, процесів і подій; методи загальної теорії систем (моделювання, програмування, концептуалізація, структурно-функціональний аналіз і синтез, дослідження операцій та ін); феноменологічний і екзистенційний аналіз, герменевтичний метод, історико-генетичний (по типу «археології знань») метод і ряд інших.

На філософсько-методологічному рівні розглянуті існуючі і перспективні концепції (схеми) прийняття оптимальних рішень. Сучасні системи прийняття рішень все ще недостатньо враховують вплив людського фактора на глобальні стани об'єктів керівництва. Також залишається звуженою база побудови евристичних схем пошуку адекватних до ситуації рішень. У роботі запропонована методологія формування трансцендентної інтелектуальної культури мислення як у студентів, так і у викладачів, що значною мірою сприяє підвищенню професійного рівня сприйняття ефективних рішень у сучасних умовах технологічного розвитку залізниць.

Результати теми розглянуті, затверджені і введені в реєстр інституту інформації України.

Науково-дослідна робота кафедри включає в себе також проведення теоретичного семінару кафедри, якою керує доц. В.О. Лебедєв і в роботі якого беруть участь усі члени кафедри. На ньому обговорюються філософські позиції різних сучасних авторів (Х. Арендт, Д. Батлер, Ю. Крістєва, Л. Ірігаре, С. Жижек, Ж. Дерріда, Ж. Лакан, Гі Дебор). На теоретичний семінар кафедри запрошуються і виступають з доповідями аспіранти і здобувачі, які слухають курс філософії для складання кандидатського мінімуму.

Щорічно на кафедрі проводяться засідання науково-технічної конференції, на якій викладачі діляться своїми науковими розробками. Робота кафедри ведеться в різних напрямках і є плідною.