Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Середа, 10 вересня 2014, 08:15

Петрушов Володимир Миколайович
доктор філософських наук, професор


Стаж роботи: більше 36 років.

Біографія:

Народився у м. Ізюмі, Харківської області 7 грудня 1947 р.

Строкову військову службу проходив в групі радянських військ в Німеччині у танкових військах 1966-1969 рр.

У 1975 р. закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, за фахом філософ, викладач.

З листопада 1978 року по грудень 1981р. навчався в цільовій аспірантурі Ленінградського державного університету ім. А.А. Жданова на кафедрі історії марксистко – ленінської філософії.

У жовтні 1981 року захистив кандидатську дисертацію з теми «Марксистська-ленінська філософія - теоретична основа наукового атеїзму».

З грудня 1981 року до 30 жовтня 2009 р. працює асистентом, ст. викладачем, доцентом на кафедрі філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту.

У 2008 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.05 – Історія філософії за темою «Філософія адогматизму: парадокс віри С.К’єргегора і Sola Fide Лева Шестова» у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара.

З жовтня 2009 р. працює на посаді професора кафедрі філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту.

З 1 вересня 2010 р. є завідувачем кафедри філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту.

З 2009 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 064.51.18 при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, неодноразово виступав опонентом при захисті докторських та кандидатських дисертацій.

Наукова діяльність:

Напрямки наукових досліджень: історія філософії, а саме, дослідження критичного аспекту філософської рефлексії.

В 2007 р. вийшла монографія

У численних статтях конкретизує поняття адогматизму та застосування адогматичної методології у філософському дослідженні.

Бере участь у конференціях різного рівня, виступає з доповідями. Зокрема, кожного року виступає на Сковородинівських читаннях.

Публікації:

Загальна кількість публікацій: 101
Навчально-методичного характеру: більше 30
У фахових виданнях: 41

Основні опубліковані праці:

  1. Петрушов В.М. Античний скептицизм як висхідна форма європейського адогматичного мислення // Мультиверсум. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С.56-64.
  2. Петрушов В.М. Контрадикторні фрагменти філософії Лева Шестова у контексті феноменології Едмунда Гуссерля // Філософські обрії. – Полтава, 2006. – Вип. 16. – С.3-12.
  3. Петрушов В.М. Ф. Ніцше – Л. Пестов: «по той бік добра і зла» // Наук. зап. Харківського університету Повітряних Сил. – Соціальна філософія. Психологія. Харків, 2007.– Вип. 2(28). – С.108-116.
  4. Петрушов В.М. Кіркегор і Гегель: два погляди на історичність християнства// Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Симферополь, 2007. – № 118. – С.113-117.
  5. Петрушов В.М. Екзистенціальний простір європейського мислення в поєднанні віри і розуму (У площині думок С. Кіркегора і Л. Шестова)// Гуманітарний часопис. Харківський національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет». 2007. - №4. – С.12 - 22.
  6. Петрушов В.М. «Від дійсності до можливості» та «від можливості до дійсності» як способи адогматичного сприйняття віртуальної реальності з позиції екзистенціалізму Кіркегора// Філософські перипетії. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. – Харків, 2008. – №812. – С.147 - 153.
  7. Петрушов В.М. Кіркегорівські три сфери існування людини як духовна тіара адогматизму // Гуманітарний часопис. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Харків, 2010. – №4 (25).– С.5-13
  8. Петрушов В.М. Метаморфози філософської думки від онтології до граматології у площині адогматичної думки // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Філософія, політологія, 2011. – №105. – С.94-97.
  9. Петрушов В.М. Парадигма європейського адогматизму у концептуальних обрисах трансгресії розуму // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал інституту філософії ім. Г.С. Сковороди та Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2011. – Вип.25. – С.5-21.
  10. Петрушов В.М. От онтологии к грамматологии: размышления на свободную тему // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». – Харків, 2011.– №958-2. – С.165-172.

Викладання дисциплін: філософія та некласична філософія, релігієзнавство.

Контактна інформація: тел. 730-10-92

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.