Кафедри економічного факультету

Колектив кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 21 листопада 2017, 09:42

Кафедра у складі 23 осіб професорсько-викладацького складу та 3 особи навчально-допоміжного персоналу забезпечує навчально-виховний процес зі спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». Укомплектованість професорсько-викладацького штату складає 100%.

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані спеціалісти народного господарства, у тому числі Південної залізниці та її підрозділів, Харківського національного університету ім. Каразіна, Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, АБ «Експрес – Банку» та ПАО «Укрсоцбанку».

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється постійно відповідно до плану шляхом стажування на підприємствах залізничного транспорту, промисловості, в банківських установах та страхових компаніях. Аспірантура та докторантура також вважаються формами підвищення кваліфікації.

Увесь професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науково-дослідницьких роботах університету. Результати науково-дослідних робіт реалізуються через дисертаційні дослідження, дипломні та магістерські роботи, а також студентські наукові роботи. Значний обсяг їх змісту викладено в наукових виданнях «Фінанси України», «Економіка України», «Бизнес-информ», «Вісник економіки транспорту і промисловості», «Залізничний транспорт України», «Будівництво України» та інших виданнях.

Згідно зі штатним розкладом на 2015/2016 навчальний рік на кафедрі працюють 23 викладачі. Серед них: 2 доктори економічних наук, професори; 15 кандидатів економічних наук, доценти; 4 старших викладача; 1 аспірант; 3 лаборанта:

Професорсько-викладацький склад:

Штатні викладачі:

 1. Д.е.н., професор Зайцева Іраїда Юріївна
 2. Д.е.н., професор Колесников Олександр Володимирович
 3. К.е.н., доцент Бойко Дмитро Іванович
 4. К.е.н., доцент Бормотова Марина Валентинівна
 5. К.е.н., доцент Єрмоленко Олексій Анатолійович
 6. К.е.н., доцент Єрьоміна Марина Олександрівна
 7. К.е.н., доцент Карачарова Катерина Анатоліївна
 8. К.е.н., доцент Коковіхіна Олександра Олександрівна
 9. К.е.н., доцент Криворученко Ольга Анатоліївна
 10. К.е.н., доцент Лисьонкова Наталія Миколаївна
 11. К.е.н., доцент Машошина Тетяна Вікторівна
 12. К.е.н., доцент Поколодний Валерій Вікторович
 13. К.е.н., доцент Стешенко Олена Дамирівна
 14. К.е.н., доцент Тройнікова Олена Миколаївна
 15. К.е.н., ст. викладач Глазкова Анна Сергіївна
 16. К.е.н., ст. викладач Масалигіна Вікторія Володимирівна
 17. Ст. викладач Саленко Олена Володимирівна

Сумісники:

 1. К.е.н., доцент Журавель Кирило Володимирович
 2. Ст. викладач Войтов Іван Миколайович

Аспіранти:

 1. Аспірант Прудіус Юлія Сергіївна

Навчально-допоміжний персонал:

 1. Старший лаборант Горобець Олена Олександрівна
 2. Лаборант Ковтун Тетяна Віталіївна
 3. Лаборант Кешеля Світлана Миколаївна