Кафедри економічного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Середа, 09 березня 2016, 17:56

З 1995 р. при кафедрі відкрито аспірантуру. За останні роки на кафедрі захищено сімнадцять дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук та дві дисертації на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук.

За роки існування кафедри «Управління державними і корпоративними фінансами» до науково-дослідних робіт в цілому було залучено понад 700 студентів різних курсів і форм навчання, надруковано понад 100 наукових розробок.

Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних наукових конференціях, круглих столах та симпозіумах.

Щорічно в університеті проводяться студентські науково-технічні конференції. За результатами конференції друкуються збірники тез доповідей та наукових статей студентів.

Наукові результати та висновки дисертаційного дослідження д.е.н., проф. І.Ю.Зайцевої використані під час виконання науково-дослідної роботи «Тактика недружніх поглинань та формування захищеної корпоративної структури на підприємствах автомобільного транспорту» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2010 року № 29 відповідно до Указу Президента України «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» від 24 грудня 2002 р. № 1210/2002 і Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік» від 16 грудня 2008 р. № 336/2008-рп (номер державної реєстрації 0110U000839; державний обліковий номер 0210U005587).

У 2013 році кафедра виконувала госпдоговірну науково-дослідну роботу на тему: «Розробка рекомендацій щодо підвищення економічної безпеки Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Теплоавтомат».