Завідувач кафедри «Управління державними і корпоративними фінансами» (УД і КФ)

Останнє оновлення: Середа, 09 березня 2016, 17:51

Зайцева Іраїда Юріївна
доктор економічних наук, професор


e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1978

Освіта: У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Облік і аудит». Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 - «Економіка транспорту і зв'язку», номер диплома № ДК № 025623. Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами», номер диплома № ДД №000624. У 2002 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2009 році отримала грант Президента України для виконання науково-дослідної роботи «Тактика недружніх поглинань та формування захищеної корпоративної структури на підприємствах автомобільного транспорту» відповідно до Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік» від 16 грудня 2008 р. № 336/2008-рп. Член Спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту. Член редакційної колегії збірника «Вісник економіки транспорту і промисловості». Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук. Член Науково-методичної ради з фінансів Міністерства освіти і науки України.

Напрямок наукової діяльності: Економіко-організаційні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань; управління економічною безпекою підприємств; підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в Україні в умовах глобалізації.

Автор понад 100 наукових праць. В рамках науково - методичної роботи професором Зайцевою І.Ю. видано та підготовлено до друку понад 100 науково - методичних та навчально - методичних розробки, з них 3 монографії, 2 навчальних посібника та один підручник

Вибрані публікації:

1. Зайцева, І.Ю. Підвищення економічної безпеки автотранспортних підприємств в умовах розвитку недружніх поглинань на території України [Текст]: монографія / І.Ю. Зайцева. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 357 с.

2. Зайцева, І.Ю. Економіко-організаційні основи захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань [Текст]: монографія / І.Ю. Зайцева. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 427 с.

3. Зайцева, І.Ю. Управління економічною безпекою в умовах розвитку недружніх поглинань на території України [Текст] / І.Ю. Зайцева // Економічний часопис – ХХІ.– К., 2010. – Вип.9-10. – С.43-46.

4. Зайцева, І.Ю. Теоретичні основи забезпечення захисту підприємства від недружнього поглинання [Текст] / І.Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2011. – Вип. 35. – С.131- 136.

5. Зайцева, І.Ю. Стратегія розвитку залізничного транспорту України [Текст] / І.Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2012. – Вип. 38. – С.302-304.

6. Зайцева, І.Ю. Оцінка підприємства при злиттях і поглинаннях [Текст] / І.Ю. Зайцева, Ю.С.Прудіус // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2012. – Вип. 38. – С.179-182.

7. Зайцева І.Ю. Проблеми і перспективи діяльності банків у сфері фінансового лізингу [Текст] / І.Ю. Зайцева, І.Ю. Селюков // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2012. – Вип. 37. – С.27-30.

8. Зайцева И.Ю. Предприятия-агрессоры на рынке недружественых поглощений и особенности их организационной структуры в Украине [Текст] / І.Ю. Зайцева // Бизнес и безопасность. – К., 2012. - №4. – С. 29-32.

9. Зайцева І.Ю. Розширення тезауруса до вирішення проблеми управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства / І.Ю. Зайцева, Ю.А. Кореницька // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2013. – Вип. 42. – С.217-221.

Зайцева І.Ю. Інвестування як домінанта економічного розвитку підприємств залізничного транспорту / І.Ю. Зайцева, О.О.Сиромятнікова // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2013. – Вип. – С.

11.Зайцева І.Ю. Формування системи показників, що характеризують фінансову складову економічної безпеки транспортних підприємств [Електронний ресурс] / І.Ю. Зайцева // Ефективна економіка. – 2013. – №7. – Режим доступу до журн.: http:// www.economy.nauka.com.ua

12. Зайцева І.Ю. Чи є економіка України гарантом економічної безпеки її підприємств? [Текст] / І.Ю. Зайцева // Бизнес и безопасность. – К., 2013. - №5. - С.13-16.

13. Зайцева І.Ю. Сучасні методи недружніх поглинань на території України та їх вплив на фінансовий стан підприємства / І.Ю. Зайцева // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 4 (24) - с.4-18

14. Зайцева І.Ю. Аналіз фінансово-правових відносин в процесі інтеграції України до Транс-Європейської транспортної мережі ТЕМ-Т[Текст] / І.Ю. Зайцева// Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем (новий погляд): колективна монографія / Заг. ред. д.е.н., професора Р.Р. Тіміргалєєвої. - Сімферополь: ВД "АРІАЛ", 2014. - с.473-483.

15. Зайцева І.Ю. Шляхи отримання фінансової вигоди від альянсів, злиттів, поглинань та розробка стратегії недружнього поглинання / І.Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2014. – Вип.45. – С. 69-72

16. Зайцева І.Ю. Фінансово-правові аспекти процесу інтеграції України до Транс-Європейської транспортної мережі ТЕМ-Т / І.Ю. Зайцева // Вісник економіки транспорту і промисловості (зб. наук.-практ. статей). – Харків, 2014. – Вип.46. – С.223-228.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Вступ до фаху 6.030508/бакалавр
2 Фінанси підприємств 6.030508/бакалавр
3 Інвестування 6.030508/бакалавр
4 Міжнародні фінанси 8.03050801/магістр
5 Фінансовий менеджмент 7.03050801/спеціаліст;8.03050801/магістр
6 Фінансово-економічні основи захисту підприємств від недружніх поглинань 7.03050801/спеціаліст;8.03050801/магістр
7 Управління державними і корпоративними фінансами 6.030508/бакалавр