Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Нешко Світлана Ігорівна

Останнє оновлення: Четвер, 06 червня 2019, 15:28
 net

Нешко Світлана Ігорівна
кандидат філологічних наук, доцент


e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік народження: 1972

Освіта: Закінчила Харківський державний університет, 1997 р, спеціальність «Англійська мова та література», філолог, викладач англійської мови та літератури; к.ф.н. зі спеціальності 10.02.04 – «Германські мови», доцент кафедри іноземних мов ДЦ №010415. Тема дисертації: «Афіксальне вираження конотації в англійській мові»

Напрямок наукової діяльності: Спеціаліст в галузі мовознавства, яка дослідила афікси сучасної англійської мови та розподілила їх на конотативні групи, відповідно до впливу на асоціативні співзначення, що набувають кореневі основи.Довела важливість теоретичного осмислення проблеми граматичного, лексичного значення та співзначень афіксів, які впливають на конотацію лексичних одиниць, що зумовлене загальною орієнтацією лінгвістики на інтегральне, всебічне вивчення слова. Вказала шляхи досліджень слова у поєднанні його денотативного та конотативного аспектів. Саме конотація як складний динамічний феномен мови й мовлення дозволяє визначити всю сукупність співзначень слова.

Проаналізувала конотативні відмінності основ у міжмовному порівнянні, для уточнення можливостей передачі конотативних співзначень та виявила етноспецифічну сутність феномену конотації в афіксальних системах англійської та німецької мов.

Провела конотативний аналіз словотворчих елементів мови, що включив їх комплексний розгляд із подальшою розбивкою на дві основні групи: мовленнєвого та мовного типу афіксів. Уперше на матеріалі афіксів описала конотативні синонімічні ряди та визначила міжмовні відмінності англійської та німецької мов.

Практикуючий перекладач. Очолює групу перекладачів за міжнародною програмою TEMPUS, що сприяє розширенню кордонів та популяризації новітніх досягнень науковців України на Європейському просторі. Автор перекладів ряду художніх творів, опублікованих видавництвом «Мікко», співавтор Українсько-російського-англійсько-французько-польського розмовника для працівників залізничного транспорту. Розробила робочі програми з іноземної мови для підготовки працівників південної залізниці до Євро 2012.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них: 21 стаття та тези, 9 методвказівок, є співавтором двох посібників.

Нагороди та подякиПочесна грамота Виконавчого комітету Московського району в місті Харкові ради за вагомий внесок у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, активну наукову і громадсько-політичну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника.

Подяка Державної адміністрації залізничного транспорту за сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок у його розвиток, високий професійний рівень і творчу ініціативу.

Нагороджена знаком «Залізнична слава» ІІІ ступеня

Подяка Харківського міського голови Г.А. Кернесза за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти и науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня залізничника.

Член міжнародної спілки TESOL - Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Нешко С. І. Дослідження лексичних одиниць за їх конотативними та денотативними ознаками. Записки з романо-германської філології. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса : Фенікс, 2011. Вип. 26. С. 156–161.
  2. Нешко С. І. Особливість сприйняття термінологізмів та їх роль у мовленні. Матеріали міжн. наук.-практ. конф.: научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития. Одеса, 2012. Том 27. С. 38–44.
  3. Нешко С. І., Гаврилова О. В. Формування лексичної та граматичної компетенції студента. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014 Вип. 8. Том 2 : Серія: «Філологія». С. 224–226.
  4. Нешко С. І., Гаврилова О. В. Конотативний аналіз співставлення лексики близькоспоріднених мов. Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць Ужгородського національного університету / відп. ред. Фабіан М. П. Ужгород : ПП «Аутдор-Шарк», 2015. Вип. 13. С. 24–29.
  5. Нешко С. І., Антонова В. Ф. Исторический аспект поэм В.Скотта. Філологічні науки. Збірник наукових праць. Полтава: ПНУ ім.В.Короленка, 2015. Вип. 21. С. 25–30.
  6. Нешко С. І., Донець С. М. Импликация как механизм порождения и развития образа. Материалы ІІ Международной научной конференции. Современные проблемы языкознания, литературоведения, межкультурной коммуникации и лингводидактики. Белгород : издательский дом «Белгород» НИУ «БелГУ», 2016. С. 131–136.
  7. Антонова В. Ф., Нешко С. И. Трансформация жанрового канона в произведениях В.Скотта и поэтов-«лейкистов». Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. Вип. 76. С. 121–125
  8. Нешко С. І., Антонова В. Ф. Принцип організації просторо-часового контініума британської чарівно ї казки. Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Літературознавство». Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 2 (86). С. 21–28
  9. S. Neshko, M. Vorozhbiyan, M. Moroz. Factors Influencing Acid Formation Efficiency in Nitric Acid Technology. Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol. 12. No. 1. P. 74–78.
  10. Нешко С. І., Антонова В. Ф. Фольклорная традиция как источник интертекстуального заимствования в английской. Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Літературознавство». Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 2 (88). С. 6–16

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура
3 Практичний курс (англійська мова) аналітичне читання 035 / бакалавріат 
4 Вступ до перекладознавства 035 / бакалавріат