Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Антонова Вікторія Федорівна

Останнє оновлення: П'ятниця, 23 березня 2018, 12:58
Antonova

Антонова Вікторія Федорівна
кандидат філологічних наук, доцент


e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік народження: 1975

Освіта: у 1998 році закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету (спеціальність: філолог, викладач англійської мови і літературі, французької мови, перекладач). У 2011 році захистила дисертацію в спеціалізованій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського за фахом 10.01.04. «Література зарубіжних країн».

Рецензує автореферати дисертацій в спеціалізованій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Напрямок науковій діяльності:  британський фольклор, англійська література, порівняльне літературознавство, лінгво-країнознавчі аспекти науково-технічної термінології.

Автор понад 37 наукових праць та навчально-методичних розробок. 

Член міжнародної спілки TESOL - Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Антонова В.Ф. Трансформация жанрового канона в балладах Р. Саути. / В. Ф. Антонова // Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди «Літературознавство». – Харків : ППВ «Нове слово», 2012. – Вип.3(71). – Ч. 2. – С. 3–10.
 2. Антонова В.Ф. Лингвострановедческий аспект в изучении иностранных языков. / В. Ф. Антонова // Філологічні науки: збірник наукових праць. – Полтава : Полтавський державний педагогічний університет
  імені В.Г. Короленка, 2012. − Вип. 12. – С. 107–112.
 3. Антонова В.Ф. Особенности языка и стиля поэтов-«лейкистов». / В. Ф. Антонова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 74 : Серія : «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов» – С. 142–146.
 4. Антонова В.Ф. Жанровая система произведений С. Кольриджа. / В. Ф. Антонова // Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2013. – Вип. 4 (76) – Ч. 2 : Серія : «Літературознавство» – С. 8–13.
 5. Антонова В.Ф. Антрополингвистические аспекты терминологии железнодорожного транспорта (на материале русских и английских терминов). / В. Ф. Антонова // Філологічні науки: зб. наук. праць – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2014. − Вип. 16 – С. 94–99.

Навчально-методичні розробки:

 1. Антонова В.Ф. Методичні вказівки та контрольна робота №5 для студентів II курсу заочного навчання факультету економіки транспорту / В. Ф. Антонова – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – 30 с.
 2. Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції на тему «Мій фах – автоматика, телемеханіка та зв’язок» для студентів факультету АТЗ – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 30 с.

Науково-дослідна робота:

Напрямок наукової діяльності – порівняльне літеатурознавство, лінгвокраїнознавство.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Антонова В.Ф. Англійські соціально-побутові казки як засіб вивчення англійської мови / В. Ф. Антонова // Зростання ролі самостійної роботи студентів у процесі європейської інтеграції вітчизняної системи вищої освіти : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 3–4 грудня 2008 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2008. – С. 5.
 2. Антонова В.Ф. Британська фольклорна традиція у парадигмі сучасної культури: методологічний аспект / В. Ф. Антонова // Перехід на сучасний рівень методичного забезпечення навчального процесу вищої школи: проблеми і шляхи їх вирішення : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків,
  2–3 грудня 2009 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – С. 22-23.
 3. Антонова В.Ф. Духовно-естетична концепція британського романтизму / В. Ф. Антонова // Науково-методичне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП): підсумки педагогічного експерименту : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків,
  8–9 грудня 2010 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – С. 3.
 4. Антонова В.Ф. Процес формування професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту / В. Ф.Антонова // Зростання ролі інформаційних технологій у формуванні науково-методичного забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 7–8 грудня 2011 р.) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – С. 8–9.
 5. Антонова В.Ф. Мотивація навчальної діяльності. / В. Ф. Антонова // Підвищення рейтингу вищого навчального закладу: наук.-метод. складова : тези доп. наук.-метод. конф. кафедр академії (Харків, 4–5 грудня 2013 р) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – С.29.
 6. Антонова В.Ф. Іноваційні технології в управлінні освітою / В. Ф. Антонова // Проблеми управління та удосконалення якості підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності навчального процесу : тези наук.-метод конф. кафедр академії (Харків, 3-4 грудня 2014 р.) – Харків : УкрДАЗТ, 2014 – С. 4.

Керівництво науковою роботою студентів: 2 особи

 1. Британський фольклор у диахроничнму аспекті.
 2. Жанрово-стильові домінанти народних традицій у творах В.Скотта.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Англійська мова бакалавріат / магістратура
2 Ділова англійська мова бакалавріат / магістратура
3 Практичний курс (англійська мова) граматика 035-бакалавріат