Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 08 липня 2014, 06:49

На кафедрі виконуються дві держбюджетні науково-дослідницькі роботи «Семантико-конотативне та стилістичне дослідження лексики, термінології та фразеології германських та слов’янських мов» та «Методичне забезпечення навчального процесу з ціллю вдосконалення самостійної підготовки студентів».

Проводиться робота з методичного забезпечення навчального процесу у рамках кредитно-модульної системи: удосконалення навчальних планів та робочих програм в умовах КМСОНП.

Кафедра продовжує роботу по здійсненню «Програми удосконалення навчального процесу». Відповідно до вимог «Програми» внесені зміни до змісту та структури методичних видань кафедри. Насамперед, ці видання орієнтуються на організацію самостійної роботи студентів, включають методичні поради щодо опрацювання навчального матеріалу.

Викладачі кафедри продовжують переробляти методичне забезпечення навчальних дисциплін відповідно до вимог Болонської конвенції. Кафедра вбачає своїм завданням корекцію змісту розділів Програми удосконалення навчального процесу до нових вимог.