Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Заходи кафедри

Останнє оновлення: Середа, 22 березня 2017, 09:40

Щорічно на кафедрі проводиться внутрішньо вузівська олімпіада «Студент і науково-технічний прогрес», у якій приймають участь майже 100 студентів. Переможці олімпіади приймають участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах.

Наприкінці кожного навчального року проводиться студентська науково-технічна конференція. Викладачі кафедри «Іноземних мов» керують роботою студентів з перекладу науково-технічних статей та підготовки доповідей та презентацій. Переможці приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

27.02.2016р. викладачі кафедри «Іноземні мови» провели зустріч з абітурієнтами ЗОШ м. Первомайська та Первомайського району. Був показаний фільм про наш університет. Учням розказали про факультети та кафедри, які іспити потрібні при вступі до нашого університету. Майбутні студенти були запрошені на день відкритих дверей в УкрДУЗТ.

 

Спеціальність: Філологія

Спеціалізація: Германські мови та література (переклад включно)

Маємо честь повідомити, що Університет залізничного транспорту отримав ліцензію на відкриття нової спеціальності: викладач – перекладач англійської мови.

Що вирізняє нас серед інших? Це те, що наші студенти поглиблено вивчатимуть технічний переклад, що зробить їх конкурентноспроможними на ринку праці у ніші державного та приватного бізнесу.

Лекції читатимуть провідні фахівці нашого університету, а також планується запрошувати практикуючих перекладачів. Проведено велику підготовчу роботу для якісного викладання усіх спеціалізованих предметів: обладнано лінгафонний кабінет, придбані нетбуки для індивідуальних, аудиторних та самостійних робіт студентів. Підібрано сучасну літературу, та розпочато публікацію власних підручників і посібників для спеціалізованих предметів. Хочемо наголосити, що ряд предметів, які ми включили до навчального плану дадуть змогу студентам досконало опанувати новітні технології перекладу та вільно користуватись комп’ютером. Мається на увазі, що відводяться години не тільки на інформатику, а й на WEB – технології. Ліцензія Міністерства освіти та науки України № 1512 л від 23.12.16р.

         Переклад – одна з основних спеціалізацій у галузі знань професійного напряму підготовки «Філологія». Студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти науково-технічного перекладу, міжкультурної та міжмовної комунікації. Фахівець з технічного перекладу – на відміну від фахівця з іноземних мов, філології та лінгвістики – це професіонал, який не тільки вільно володіє іноземною та рідною мовою, але й має глибокі фахові знання в обраній науково-технічній предметній галузі, які отримані під час практики в реальних умовах наукової комунікації. Майбутні випускники зможуть працювати перекладачами з англійської мови в структурі малого, середнього та великого бізнесу, в організаціях та установах міжнародного рівня, виконувати роль посередника в міжмовній та міжкультурній комунікації ділових партнерів, здійснювати письмовий та усний переклад, перекладати науково-технічну літературу, забезпечувати організацію та підтримку інформаційних служб міжнародного характеру, викладати іноземні мови у середніх і вищих навчальних закладах, навчати дорослих, надавати інші освітянські послуги тощо.