Кафедри економічного факультету

Кафедра «Менеджмент і адміністрування» (МіА)

Останнє оновлення: Середа, 05 червня 2019, 12:45

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий) рівень;

Перший бакалаврський рівень передбачає підготовку за такими напрямами та освітніми програмами:

Напрям підготовки - 073 Менеджмент

    Освітня програма - Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)

    Освітня програма – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МЗЕД)

    Освітня програма – Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу (МТРБ)

Напрям підготовки - 281 Публічне управління та адміністрування

    Освітня програма - Публічне управління та адміністрування (ПУіА)

Другий магістерський рівень передбачає підготовку за спеціальностями та програмами підготовки:

Спеціальність – Менеджмент

    Програма підготовки - Менеджмент організацій і адміністрування

    Програма підготовки - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

    Програма підготовки – Логістика

Спеціальність - Публічне управління та адміністрування

     Програма підготовки - Публічне управління та адміністрування

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів третього (освітньо-наукового) рівня, що передбачає здобуття наукових ступенів кандидата економічних наук і доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».